Muonio

Pertti Välimaa

Luontovalvoja

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Pallaksentie 1961)
99300 Muonio

Puh. 0206397926