Järvi-Suomen Luontopalvelut

Metsähallituksen Järvi-Suomen Luontopalvelut on alueyksikkö, jonka toiminta-alue käsittää Itä- ja Keski-Suomen sekä Länsi-Suomen (lukuun ottamatta ranikkoalueita). Yksikkö vastaa suojelualueiden ja historiakohteiden hallinnasta ja suojelusta sekä luonnon virkistys- ja matkailukäyttöasioista.

Järvi-Suomen Luontopalvelujen yhteystietoja

Jouni Aarnio

Aluejohtaja

Luontopalvelut
Metsähallitus
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206395069

Järvi-Suomen Luontopalvelut

Virkavapaa toisen tehtävän hoitamista varten 31.12.2023 asti, sijainen Raimo Itkonen, puh. 0206 39 5060.

Raimo Itkonen

Aluejohtaja

Luontopalvelut
Metsähallitus
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395060

Maankäyttöpäällikkö, toimii Järvi-Suomen Luontopalvelujen vs. aluejohtajana 31.12.2023 asti.

Sijainen maankäyttöasioissa: maankäytön erityisasiantuntija Meri-Hilkka Mäkelä, puh. 0206 39 5318.

Panu Kuokkanen

Luonnonsuojelupäällikkö

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395064

Tiina Hakkarainen

Viestintäpäällikkö

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395938

Matti Hovi

Virkistyskäyttöpäällikkö

Luontopalvelut
Metsähallitus
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206396811

Kolin, Koloveden, Linnansaaren, Patvinsuon, Petkeljärven, Repoveden ja Tiilikkajärven kansallispuistot, Ruunaan retkeilyalue, Pihlajaveden ja Punkaharjun luonnonsuojelualueet, Siikalahden lintukosteikko.

Historiakohteet: Perinnetilat Linnansaaren, Kolin ja Tiilikkajärven kansallispuistoissa sekä Telkkämäen perinnetila Kaavilla.

Tuula Peltonen

Virkistyskäyttöpäällikkö

Luontopalvelut
Metsähallitus
PL 38 (Keskuskatu 8)
39700 Parkano

Puh. 0206395268

Etelä-Konneveden, Helvetinjärven, Isojärven, Kauhanevan-Pohjankankaan, Lauhanvuoren, Leivonmäen, Liesjärven, Pyhä-Häkin, Päijänteen, Salamajärven, Seitsemisen ja Torronsuon kansallispuistot, Evon retkeilyalue, Aulangon luonnonsuojelualue, Hämenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalue.

Historiakohteet: Rapolan linnavuori; Korteniemen perinnetila Liesjärven ja Koveron perinnetila Seitsemisen kansallispuistossa,