Puun myynti teollisuudelle ja yksityisille

Asiakkaitamme ovat biotuote- ja sahateollisuusyritykset sekä energian tuottajat. Toimitamme asiakaslähtöisesti puuta yhteensä yli sataan eri toimituspaikkaan.

Puukauppatapa

  • Aines- ja energiapuu myydään keskitetysti asiakkaalle toimitettuna.
  • Puu myydään asiakaslähtöisesti markkinahinnalla. Palvelukokonaisuus ja sen sisältö sovitaan asiakaskohtaisesti.
  • Erikoispuusta järjestetään keskitettyjä tarjouskilpailuja, esim. visakoivun ja lehtikuusen osalta.

Keskitetyn puun myynnin yhteyshenkilöt

Ossi Miettinen

Asiakkuuspäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206396192

Juha Laiho

Asiakkuuspäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395555

Puun myynti yksityisille

Polttopuun osalta kevään 2023 myyntimäärät ovat täyttyneet. Pienehköjä paikallisia satunnaiseriä saattaa vielä löytyä ja niitä voi tiedustella alueellisilta yhteyshenkilöiltä. Kerättävää hakkuutähdettä on vielä saatavana, sen osalta sopimuksia tekevät metsätiimien metsäasiantuntijat.

  • Metsähallitus myy aines- ja polttopuuta yksityishenkilöille kotitarvekäyttöön. Puu myydään pääasiassa palstalle tai tienvarteen.
  • Myytäviä tuotteita ovat: polttopuu, rakennuspuut.
  • Myyjinä ovat alueelliset yhteyshenkilöt. Etelä-Suomi: Sami Hakala, Pohjanmaa-Kainuu: Vesä Härkönen ja Lappi: Juha Pyhäjärvi.
  • Puut toimitetaan vain Metsähallituksen hyväksymää ennakkomaksua vastaan.

Alueelliset yhteyshenkilöt

Sami Hakala

Hankintapäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206395047

Vesa Härkönen

Hankintapäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
(Satamakatu 3)
87100 Kajaani

Puh. 0206396762

Juha Pyhäjärvi

Hankintapäällikkö

Metsähallitus
Metsätalous Oy
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397443