Keskustelu: Luonnollista vai vastuullista?

Vastuullinen ja turvallinen tuote vetoaa koronan uuvuttamiin kuluttajiin. Haluamme tuotteiden, palveluiden ja elämysten olevan kestäviä ja tuovan arkeemme kosketuksen luonnosta. Miten kuluttaja pystyy tällä hetkellä tekemään vastuullisia valintoja? Miten luonnonvarojen kestävä käyttö näkyy erilaisten organisaatioiden ja yritysten strategioissa?

Keskustelun juontaa FIBS ry:n toimitusjohtaja Kimmo Lipponen.

Keskustelijat:

  • varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjät
  • johtaja Kristiina Hietasaari, Business Finland
  • yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja
  • pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
  • toiminnanjohtaja Birgitta Partanen, Arktiset Aromit ry
  • vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme, Eettisen kaupan puolesta ry

Olemme osa bio- ja kiertotalouden arvoketjua

Uusiutuvaa raaka-ainetta ilmastoviisaasti

Kestävä metsätalous on työtä tulevaisuuden eteen. Huolehdimme monikäyttömetsissä samanaikaisesti puuntuotannosta, metsävarojen riittävyydestä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, virkistyskäytön edellytyksistä sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Ilmastoratkaisuja ja hyvinvointia tuulivoimalla

Edistämme toiminnallamme Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista moninkertaistaen tuulivoiman tuotannon vuoteen 2030 mennessä osana ilmasto-ohjelmaamme.