Julkaistu 14.5.2018

Rivakat toimet ruovikkoa vastaan alkavat Uudenkaarlepyyn Storsandin rantahietikolla

Nyt on uusien toimien aika Uudenkaarlepyyn Storsandin Natura 2000 -alueen hoidossa. Ruovikko on levittäytynyt hurjaa vauhtia hiekkarannalle, joka ennen oli avoin. Ruovikosta kärsivät sekä alueen luonto että virkistyskäyttö.

 Paahde-LIFE-hankkeessa poistetaan laajaa ruovikkoa Uudenkaarlepyyn Strosandin rantahietikolta.Kuva: Lena Wargén / Metsähallitus.Alueen hoito kuuluu valtakunnallisen Paahde-LIFE-hankkeen toimintaan. Työn tekevät yhdessä maanomistajat: Monäsin osakaskunta ja Metsähallitus. Viime vuonna poistettiin suuri osa puustosta liikkuvan hiekan alueelta, joka ennen oli avointa hietikkoa.

Ruovikko juurineen poistetaan koneellisesti. Työ tehdään hyvin varovaisesti, jotta arvokkaita dyynimuodostelmia kauempana vesirajasta ei vahingoiteta. Kaikkea ruovikkoa ei tällä työpanoksella saada pois, vaan myöhemmin tarvitaan apuna mm. niittoa.

Avoimet dyyni- ja hietikkoalueet ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Niitä uhkaa mm. Itämeren rehevöitymisen sekä typpilaskeuman aiheuttama umpeenkasvu. Ennen avoimina olleet alueet voivat lopulta olla täysin metsäisiä. Tällaisia alueita voidaan hoitaa poistamalla puita ja pensaita sekä ruovikon juuria. Näin voidaan palauttaa avoin, paahteinen ympäristö, jota monet kasvit, linnut ja hyönteiset tarvitsevat.

Paahde-LIFE-hanke

Euroopan unionin osin rahoittamassa Paahde-LIFE-hankkeessa tehdään historiaa: ensimmäistä kertaa Suomessa hoidetaan samassa hankkeessa valtion, yksityisten maanomistajien ja yritysten maita. Merenrantaniityillä, dyyneillä, harjuilla, nummilla ja muissa paahdeympäristöissä tehdään luonnonhoidollisia polttoja, raivataan puustoa, siirtoistutetaan uhanalaisia lajeja ja poistetaan vieraslajeja.

Hankkeeseen kuuluu 69 Natura 2000 -aluetta. Hanketta vetää Metsähallituksen Luontopalvelut.

Lisätietoja antaa
suojelubiologi Lena Wargén, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 162 6051