Planeringsområdet utgörs av två Natura 2000 -områden i Hangö: Tulluddens fågelskyddsområde och lunden på Bengtsår. Delområden som ingår i planen är bl.a. Uddskatan, Gäddtarmen och Gustavsvärn. Planeringsområdet inbegriper förutom områden som förvaltas av Forststyrelsen områden som ägs av Hangö stad. Bengtsårs lundområde ägs i sin helhet av Helsingfors stad. Skötsel- och användningsplanen är en allmän plan, och den styr i fortsättningen de åtgärds- och naturvårdsplaner som utarbetas.

Planeringsområdets areal är drygt 2600 hektar av vilket mer än 1600 hektar utgörs av vatten. Tulludden ligger på det finska fastlandets sydligaste udde, och till området hör ytterligare öar och skär vilka utgör en viktig landskaps- och fågelskyddshelhet. Tulluddens kärna utgörs av Tulluddens och Uddskatans naturskyddsområden. Områdets kulturhistoriska värde framhävs bl.a. av Gäddtarmens hällristningar samt Gustavsvärns fästning. Området är dessutom en del av Hangö nationalstadspark.

Bengtsår ligger norr om Hangö udd och till den hör ett lundområde samt för detta åkrar. Bengtsår fungerar som Helsingfors stads ungdomscentrals lägerö. Bengtsår har ca 2000 besökare och 10 000 övernattningsdygn per år.

Huvudmålsättningen för skötsel- och användningsplanen är att trygga och skydda områdets naturvärden. Centrala målsättningar är också utvecklandet av rekreationsbruket.

Skötsel- och användningsplanen görs i samarbete med Hangö stad, Helsingfors stad och Forststyrelsen. Som stöd för planeringen har en samarbetsgrupp bestående av de centrala samarbetsparterna och användargrupperna bildats.

Planen har skickats till miljöministeriet för bekräftelse

Utkastet för planen var ute på remiss år 2012, och ett sammandrag av utlåtanden och bemötanden till dem samt de förändringar de gett upphov till har skrivits in i planens bilaga.

Tilläggsinformation

specialplanerare Mikael Nordström
Forststyrelsen, Södra Finlands naturtjänster
tel. 0400 445 234
e-post: mikael.nordstrom(at)metsa.fi

Senast uppdaterad 4.6.2020