Planen förbereddes i Forststyrelsen åren 2009–2010 tillsammans med inressentgrupper.

Förberedningen har inställts eftersom det konstaterades att beslut om områdets skötsel och användning kräver en bredare analys som ska utföras i samband av inrättandet av naturskyddsområdet.

Mera inforamtion ges av

specialplanerare Mikael Nordström
mikael.nordstrom(at)metsa.fi

Senast uppdaterad 14.5.2018