Den havslekande harren som under de senaste årtiondena varit vanligt förekommande i norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken håller obemärkt på att dö ut. Forststyrelsen och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har påbörjat en räddningsoperation för att regenerera havsharrbeståndet och göra upp en förvaltningsplan.

Längs Bottniska vikens kuster fanns det ännu på 1950–1960-talen på sina ställen rikligt med havslekande harr som var populär bland fritidsfiskare. Nu har den försvunnit nästan helt på de flesta områden längs Finlands kust där den brukade förekomma. I den senaste klassificeringen av Finlands utrotningshotade arter har harrbeståndet till havs klassificerats som extremt utrotningshotat. Havsharren i Bottniska viken är också unik i och med att man inte känner till något annat ställe där harr förökar sig i bräckt vatten.

I början av juni 2014 inleddes ett projekt för att göra upp en vårdplan för havsharren. Syftet är att förhindra att Finlands havsharrbestånd dör ut. Projektet genomförs i två faser. Under 2014 sammanställs en översikt om havsharrbeståndets tillstånd som bygger på litteratur och intervjuer. Våren 2015 görs en vårdplan upp där mål och åtgärder för att regenerera harrbeståndet fastställs.

Läs mer på projektets hemsida (www.eraluvat.fi/se)

Senast uppdaterad 14.5.2018