Keila-Joa park. Bild: Riigimetsa Majandamise Keskus RMK.

I projektet Lights On! ingick sammanlagt åtta historiska fästningar som varit knutpunkter för makt på båda sidorna om Finska viken. Deras förflutna åskådliggör hur Estland och Finland har formats av inhemska och utländska krafter och politiska intriger under århundradenas lopp. De aktuella resmålen har också gett upphov till otaliga berättelser, legender och myter.

Karta över resmål som ingår i projektet Lights On.
Kalevipoeg i Neeruti fornborg. Bild: A. Aasmaa.

Resmålen i Finland (mera information pä webbplatsen www.utinaturen.fi):

Resmålen i Estland:

  • Keila-Joa park – historisk herrgårdspark vid vacker flod och vattenfall (www.loodusegakoos.ee, på engelska)
  • Lõhavere fästning – fästning som uppkallats efter den berömda medeltida ledaren Lembitu (www.loodusegakoos.ee, på engelska)
  • Neeruti fornborg – befästning på kullarna som enligt folksägnen formades av hjälten Kalevipoeg i Estlands nationalepos (www.loodusegakoos.ee, på engelska)
  • Varbola fornborg – Estlands största fornborg belägen invid en gammal internationell handelsväg (www.loodusegakoos.ee, på engelska)

Senast uppdaterad 27.5.2020