Österbottens naturresursplanerings området

Forststyrelsen förvaltar en tredjedel av Norra och Mellersta Österbottens mark- och vattenareal. Planeringsområdet omfattar dessa statens mark- och vattenområden med undantag för Vaala kommun*.

Forststyrelsens roll varierar inom planeringsområdet. De största sammanhängande statsägda markerna finns i Koillismaa och där har Forststyrelsen en stark roll. I områdets västra och södra del är statens marker mindre och mer spridda, medan vattenområdena återigen är stora. Även här finns kommuner där Forststyrelsen är en tämligen stor aktör.

(*Vaala kommun hörde tidigare till Kajanaland och ingick i Kajanalands naturresursplan som utarbetades åren 2014–2015.)

Österbottens naturresursplanerings området

Senast uppdaterad 28.4.2020