Enkäten har avslutat

Enkäten om naturresursplaneringen i Österbotten 2017 har avslutat. Tack för er respons! Enkäten var öppen under perioden 7 december 2017–7 januari 2018. Läs meddelande om resultaten.

Vi var speciellt intresserade av idéer och tankar om den nytta och de möjligheter som statens marker och vatten i Österbotten erbjuder samt om hur man kunde uppnå dessa. Projektgruppen för naturresursplanering sammanställer webbenkätens resultat, och dessa kommer att användas vid utarbetandet av naturresursplanen för Österbotten. Planen blir klar våren 2018, och i den dras upp linjerna för en hållbar användning av statens marker och vatten i Österbotten under de följande fem åren.

Vad menar naturresursplanering? Titta på videon (på finska, 1,23 min).

 

Mer information: projektchef Tuulikki Halla, Forststyrelsen, tfn. 040 595 8943, tuulikki.halla(at)metsa.fi

Senast uppdaterad 14.5.2018