Morgon i Syöte. Bild: Jari Salonen

Mer information

Projekt-, styr- och samarbetsgruppens sammansättningar Projektets gång Naturresursplaneringen vid Forststyrelsen

Projektet har avslutat.

Naturresursplanen har publicerats (på finska) : Luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien valtion maa- ja vesialueille 2018-2023 (julkaisut.metsa.fi)

Planering för hållbart nyttjande

Naturresursplanering är långsiktig strategisk planering av hållbart nyttjande av statsägda mark- och vattenområden. Planeringen genomförs tillsammans med intressentgrupper.

Planeringsområde

Forststyrelsen förvaltar en tredjedel av Norra och Mellersta Österbottens mark- och vattenareal. Planeringsområdet omfattar statens mark- och vattenområden i dessa landskapen. Läs mer om planeringsområdet.

Tidigare planer

Kontaktuppgifter

Projektchef Tuulikki Halla
tuulikki.halla(at)metsa.fi, tfn 040 595 8943

Styrgruppens ordförande Johanna Leinonen (utvecklingschef, Forststyrelsen)

Samarbetsgruppens ordförande Jukka Tikkanen (forskningsdirektör, Östra Finlands universitet)

Senast uppdaterad 28.4.2020