Freshabit-projektet genomförs på åtta större målområden. Målområdena består av åar, älvar, vattenstråtar, fågelvatten och andra sjöområden inklusive avrinningsområden. De åtgärder som vidtas i målområdena kommer att inverka både på Natura 2000-områdena i målområdena (ca 43 000 ha) och områden utanför Natura-områdena (ca 35 000 ha).

1 Naamijoki å

Mika Puustinen, Forststyrelsen, Naturtjänster
mika.puustinen@metsa.fi, tel. +358206397633

2 Österbotten (Lappfjärds å–Storå, Esse å och källflödena av Karvianjoki å)

Erika Raitalampi, Södra Österbottens NTM-central
erika.raitalampi@ely-keskus.fi, tel. +358295028027

3 Egentliga Finland (Kiskonjoki och Karvianjoki åar)

Tapio van Ooik, Egentliga Finlands NTM-central
tapio.vanooik@ely-keskus.fi

4 Kariså

Juha-Pekka Vähä, Västra Nylands vatten och miljö rf.
juha-pekka.vaha@luvy.fi, tel. +358195682940

5  Vattenområdet Vanajavesi

Eeva Einola, Vanajavesikeskus
eeva.einola@vanajavesi.fi, tel +358504141701

6 Mellersta Finland  (Saarijärvirutten, Södra Konnevesi och Päijänne)

Saija Koljonen, Finlands miljöcentral
saija.koljonen@ymparisto.fi, tel. + 358295251791

7 Puruvesi

Pekka Sojakka, Södra Savolax NTM-central
pekka.sojakka@ely-keskus.fi, tel.  +358400542122

8 Koitajokiområdet

Tiina Käki, Norra Karelens NTM-central
tiina.kaki@ely-keskus.fi, tel. +358407206255

Senast uppdaterad 7.6.2020