Raseborgs slott. Foto: Henrik Jansson / Forststyrelsen.

Överföring av objektens besittning och igångsättning av verksamheten, projekt 2014–2018

I början av 2014 överfördes 29 värdefulla kulturarvsobjekt, såsom borgruiner och stenåldersbosättningar, från Museiverket till Forststyrelsens Naturtjänster.

Naturtjänsterna är en erfaren vårdare av kulturarvet och ansvarar sedan tidigare för skyddet av tusentals fornlämningar och hundratals värdefulla byggnader. Vi samarbetar med museimyndigheterna. Vi iståndsätter objekt på ett sätt som beaktar deras värde och så kostnadseffektivt som möjligt.

Den kommande användningen av objekten som överförts från Museiverket och deras verksamhet planerades med ett anslag på en miljon euro som beviljats Forststyrelsen. År 2014 kartlade vi objektens nuläge och skick samt inledde planeringen av nödvändiga iståndsättningar och utvecklingen av informationen på webben och på fältet.

Levande händelseplatser

Historien väcker intresse och flera av objekten som överförts till Naturtjänsterna är viktiga både för turismen och för lokalbefolkningen. Objekten utvecklas fördomsfritt, på ett sätt som beaktar deras värde, till levande händelseplatser som bringar glädje.

Historia har dragningskraft som möjliggör också utvecklingen av nya turistprodukter. Man samarbetar med företag och samfund för att ge liv åt historien, ordna guidning och driva caféverksamhet. På så sätt bringar historien glädje och främjar dessutom den lokala ekonomin.

Mera information:
Projektchef var  Sanna-Kaisa Juvonen
sanna-kaisa.juvonen(at)metsa.fi

Objekt som överförts från Museiverket till Forststyrelsen 2014

Objekten innefattar spår av stenåldersbosättningar, samt monument som berättar om statens och kyrkans makt samt om vår krigs- och försvarshistoria. De är vår gemensamma fantastiska kulturhistoriska nationalegendom.

www.utinaturen.fi/sv/historiskaobjekt

Namn Kommun Beskrivning
Skyddsområdet för hällmålningarna vid Astuvansalmi St. Michel Skyddsområde för hällmålning
Stora Borgbacken, fästning Borgå Fästning från 800–1300-talen
Hällmålningen vid Juusjärvi Kyrkslätt Förhistorisk hällmålning
Kajaneborgs ruin Kajana Borgruin från 1600–1800-talen
Kalmosärkkä boplats Suomussalmi Förhistorisk boplats; konstruktioner från II världskriget
Kappelniittu boplats Pöytis Förhistorisk och medeltida boplats
Kastelli fornlämningsområde Brahestad Förhistoriskt fornlämningsområde
Korois fornlämningsområde Åbo Lämningar av kyrka, biskopsborg och begravningsplats från 120-talet; minnesmärke
Kurjenpolvi gravfält Kittilä Begravningsplats från 1700-talet
Kustö borgruin St. Karins Borgruin från 1300-talet
Kärnäkoski fästning Savitaipale Fästning från 1700-talet
Käräjämäki gravfält Eura Gravfält från järnåldern
Langinkoski kejserliga fiskestuga Kotka Fiskestuga från 1800-talet; museum
Leväluhta offerkälla Storkyro Offerkälla från järnåldern
Liekosaari gravrösen Sastamala Gravfält från järnåldern
Vreghdenborg Euraåminne Fästning från 1300- och 1400-talet
Muistola fornlämning Salo Gravfält från järnåldern
Pisamalahti borgberg Sulkava Borgberg från järnåldern/medeltiden
Päiväänniemi gravfält Lempäälä Gravfält från järnåldern
Raseborgs ruiner Raseborg Borgruin från 1300–1500-talen
Rapola fornlämningsområde Valkeakoski Fornlämningsområde från järnåldern
Ristinpelto gravfält Lundo Gravfält från järnåldern/medeltiden
Sammalselkä renskiljningsplats Kittilä Renskiljningsplats
Själö museikyrka och begravningsplats Pargas Kyrka och gammal begravningsplats
Svartholm, sjöfästning Lovisa Fästningsö från 1700-talet
Myllymäki gravfält i Untamala Letala Gravfält från järnåldern
Vainionmäki gravfält Letala Gravfält från järnåldern
Minnesmärket över striden vid Vorna Lieksa Minnesmärke över striden år 1809
Välimaa gård Utsjoki Gammal fiskarsamegård

Senast uppdaterad 22.8.2023