Nya skyddsområden i Nyland

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkasten till de förordningar som berör de naturskyddsområden som man planerar att inrätta i landskapet Nyland. Alla de skyddsområden som kommer att inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de ingår huvudsakligen i olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000.

Man har för avsikt att inrätta 32 naturskyddsområden genom en förordning av statsrådet, och deras sammanlagda areal kommer att vara ca 21 747 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättas 67 naturskyddsområden, vars sammanlagda areal kommer att vara 2 299 hektar. Därtill inrättas genom en förordning av statsrådet Porkala naturskyddsområde, vars areal kommer att vara ca 12 777.

I områdena finns bland annat lundar, gamla skogar, myrar, fågelvåtmarker samt skärgårds- och havsnatur.

Områdena är belägna i kommunerna Esbo, Hangö Helsingfors, Ingå, Träskända, Karkkila, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Tusby, Vanda och Vichtis. Ett av naturskyddsområdena (Keihässuo) ligger delvis i Loppis i landskapet Tavastland.

Översiktskartor, uppdaterade enligt miljöministeriets anhållan om utlåtanden

Kartbilagorna av områdena

Porkala naturskyddsområde som inrättas genom en förordning av statsrådet (pdf, 143-1386 kb)

Naturskyddsområden som inrättas genom en förordning av statsrådet (pdf, 182-2352 kb)

 1. Naturskyddsområdet vid Stormossens gammelskog
 2. Täktomvikens och Svanvikens naturskyddsområde
 3. Kurkisuo naturskyddsområde
 4. Petkelsuo naturskyddsområde
 5. Usmi naturskyddsområde
 6. Bjurs naturskyddsområde
 7. Ingå Stormossens naturskyddsområde
 8. Keihässuo naturskyddsområde
 9. Naturskyddsområdet gammelskogarna vid Finnträsk
 10. Medvastö–Stormossens naturskyddsområde
 11. Saltfjärdens naturskyddsområde
 12. Naturskyddsområdet vid skogen på Lakimäki
 13. Abborforsvikens naturskyddsområde
 14. Pernå skärgårds naturskyddsområde
 15. Kivilamminsuo–Pitkästenjärvet naturskyddsområde
 16. Kotojärvi och Isosuo naturskyddsområde
 17. Metsäkulma naturskyddsområde
 18. Naturskyddsområdet Isosuo i Klaukkala
 19. Lampisuo naturskyddsområde, Borgnäs
 20. Naturskyddsområdet i Söderskärs och Långörens skärgård, bilagor 20 och 20a–20d
 21. Naturskyddsområdet vid Bromarvs öar
 22. Lassilaskärrets naturskyddsområde
 23. Naturskyddsområdet områdena vid Lojosjön
 24. Naturskyddsområdet i Långåns våtmark
 25. Läppträskets naturskyddsområde
 26. Naturskyddsområdet i Segelskärs utskärsområde, bilagor 26 och 26a
 27. Naturskyddsområdet vid Ekenäs kust, bilagor 27 och 27a
 28. Naturskyddsområdet vid mossarna i Box
 29. Kummelbergens naturskyddsområde
 30. Naturskyddsområdet gammelskogen vid Rörstrand, Sibbo
 31. Naturskyddsområdet Hannun aarnio, Sjundeå
 32. Naturskyddsområdet vid Vestra myrar, lundar och gammelskog

Naturskyddsområden som inrättas genom en förordning av miljöministeriet (pdf, 242-2937 kb)

 1. Elfvik skogs naturskyddsområde
 2. Hällkärr naturskyddsområde
 3. Tammimäki naturskyddsområde
 4. Tattarbergets naturskyddsområde
 5. Byö naturskyddsområde
 6. Kapellvikens naturskyddsområde
 7. Skanslandets naturskyddsområde
 8. Ridasjärvi naturskyddsområde
 9. Naturskyddsområdet i Viitala skogen
 10. Bredsmossens naturskyddsområde
 11. Kockelträskets naturskyddsområde
 12. Långvassfjärdens naturskyddsområde
 13. Tusby träsks naturskyddsområde, bilagor 13, 13a, 13 b
 14. Högfors naturskyddsområde
 15. Haavisto naturskyddsområde, bilaga 15 och Haavisto naturskyddsområde, bilaga 15a
 16. Korkeakoski naturskyddsområde
 17. Naturskyddsområdet vid Vaskijärvi skogar
 18. Naturskyddsområdet vid Hepari stranden
 19. Sundets naturskyddsområde
 20. Brännanbergets naturskyddsområde
 21. Kalkkimäki naturskyddsområde
 22. Kiimamäki naturskyddsområde
 23. Naturskyddsområdet vid Nummenkylä mossen
 24. Puujärvi naturskyddsområde
 25. Pytbergets naturskyddsområde, bilagor 25, 25a, 25b
 26. Saarilampi naturskyddsområde
 27. Hopom träskets naturskyddsområde
 28. Naturskyddsområdet i Lövön
 29. Supinmäki naturskyddsområde
 30. Naturskyddsområdet i Kairassuo gamla skog
 31. Kallioniemet naturskyddsområde
 32. Naturskyddsområdet Maitoisten metsä
 33. Naturskyddsområdet i Mäntsälä Suurisuo
 34. Naturskyddsområdet i dalen vid Ohkolanjoki
 35. Naturskyddsområdet i Peltola gammelskog
 36. Naturskyddsområdet i gammelskogen vid Vähäjärvenkalliot
 37. Naturskyddsområdet i Kaanaa gammelskog
 38. Kiljava naturskyddsområde
 39. Kuppinummi naturskyddsområde
 40. Rientola skogens naturskyddsområde
 41. Naturskyddsområdet mossarna på Emsalö
 42. Hasselödalens naturskyddsområde
 43. Stormossens naturskyddsområde i Borgå
 44. Naturskyddsområdet i gammelskogen vid Tungträsket
 45. Venunmetsä naturskyddsområde
 46. Bölsvikens och Stormossens naturskyddsområde i Raseborg
 47. Dalkarö naturskyddsområde
 48. Kristianslunds naturskyddsområde
 49. Landbofjärdens naturskyddsområde
 50. Makubergens naturskyddsområde
 51. Malmholmens naturskyddsområde
 52. Persöfladans naturskyddsområde
 53. Stenkulla naturskyddsområde
 54. Stormossens och Degermossens naturskyddsområde i Raseborg
 55. Svarvarmossens naturskyddsområde
 56. Österfjärdens naturskyddsområde
 57. Byträskets naturskyddsområde
 58. Grundträsket-områdets naturskyddsområde
 59. Löparösunds naturskyddsområde
 60. Ponu naturskyddsområde
 61. Kvarnby naturskyddsområde
 62. Naturskyddsområdet i Lakiasuo och Kurjen Suursuo
 63. Torsgårds skogs naturskyddsområde
 64. Naturskyddsområdet i lunden vid Kervo å
 65. Honnonviita naturskyddsområde
 66. Konianvuori naturskyddsområde
 67. Naturskyddsområdet vid Laukkamäki lund och Puttisaari

Mer information

 • Miljöråd Kristiina Niikkonen, miljöministeriet, tfn 0295250198, kristiina.niikkonen@ym.fi
 • Lagstiftningsråd Johanna Korpi, miljöministeriet, tfn 0295250278, johanna.korpi@ym.fi
 • Specialplanerare Annukka Rasinmäki, Forststyrelsens Södra Finlands Naturtjänster, tfn 0206394694, annukka.rasinmaki@metsa.fi