Nya skyddsområden i Nyland

Statsrådet och miljöministeriet har 15.4.2021 utfärdat förordningar genom vilka man på olika håll i landskapet Nyland har inrättat naturskyddsområden på statens marker. Alla de skyddsområden som inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de ingår huvudsakligen i olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000. Genom en förordning av statsrådet inrättas 29 naturskyddsområden vars sammanlagda areal är cirka 5883 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättas 67 naturskyddsområden vars sammanlagda areal är cirka 2 299 hektar. I områdena finns bland annat lundar, gamla skogar, myrar, fågelvåtmarker samt skärgårds- och havsnatur.

Allmänna kartor över naturskyddsområdenas läge:

Kartbilagorna av områdena

Naturskyddsområden som inrättas genom en förordning av statsrådet (pdf, 315-2378 kb)

 1. Naturskyddsområdet vid Stormossens gammelskog
 2. Täktomvikens och Svanvikens naturskyddsområde
 3. Kurkisuo naturskyddsområde
 4. Petkelsuo naturskyddsområde
 5. Usmi naturskyddsområde
 6. Bjurs naturskyddsområde
 7. Stormossens naturskyddsområde i Ingå
 8. Keihässuo naturskyddsområde
 9. Naturskyddsområdet gammelskogarna vid Finnträsk
 10. Medvastö–Stormossens naturskyddsområde
 11. Saltfjärdens naturskyddsområde
 12. Naturskyddsområdet vid skogen på Lakimäki
 13. Abborforsvikens naturskyddsområde
 14. Kivilamminsuo–Pitkästenjärvet naturskyddsområde
 15. Kotojärvi och Isosuo naturskyddsområde
 16. Metsäkulma naturskyddsområde
 17. Naturskyddsområdet Isosuo i Klaukkala
 18. Lampisuo naturskyddsområde
 19. Naturskyddsområdet vid Bromarvs öar
 20. Lassilaskärrets naturskyddsområde
 21. Naturskyddsområdet områdena vid Lojosjön
 22. Naturskyddsområdet i Långåns våtmark
 23. Läppträskets naturskyddsområde
 24. Naturskyddsområdet vid Ekenäs kusten, bilagor 24 och 24a
 25. Naturskyddsområdet vid mossarna i Box
 26. Kummelbergens naturskyddsområde
 27. Naturskyddsområdet gammelskogen vid Rörstrand
 28. Naturskyddsområdet Hannun aarnio
 29. Naturskyddsområdet vid kärren, lundarna och de gamla skogarna i Västra

Naturskyddsområden som inrättas genom en förordning av miljöministeriet (pdf, 242-2937 kb)

 1. Elfvik skogs naturskyddsområde
 2. Hällkärr naturskyddsområde
 3. Tammimäki naturskyddsområde
 4. Tattarbergets naturskyddsområde
 5. Byö naturskyddsområde
 6. Kapellvikens naturskyddsområde
 7. Skanslandets naturskyddsområde
 8. Ridasjärvi naturskyddsområde
 9. Naturskyddsområdet i Viitala skogen
 10. Bredsmossens naturskyddsområde
 11. Kockelträskets naturskyddsområde
 12. Långvassfjärdens naturskyddsområde
 13. Tusby träsks naturskyddsområde, bilagor 13, 13a, 13 b
 14. Högfors naturskyddsområde
 15. Haavisto naturskyddsområde, bilaga 15 och Haavisto naturskyddsområde, bilaga 15a
 16. Korkeakoski naturskyddsområde
 17. Naturskyddsområdet vid Vaskijärvi skogar
 18. Naturskyddsområdet vid Hepari stranden
 19. Sundets naturskyddsområde
 20. Brännanbergets naturskyddsområde
 21. Kalkkimäki naturskyddsområde
 22. Kiimamäki naturskyddsområde
 23. Naturskyddsområdet vid Nummenkylä mossen
 24. Puujärvi naturskyddsområde
 25. Pytbergets naturskyddsområde, bilagor 25, 25a, 25b
 26. Saarilampi naturskyddsområde
 27. Hopom träskets naturskyddsområde
 28. Naturskyddsområdet i Lövön
 29. Supinmäki naturskyddsområde
 30. Naturskyddsområdet i Kairassuo gamla skog
 31. Kallioniemet naturskyddsområde
 32. Naturskyddsområdet Maitoisten metsä
 33. Naturskyddsområdet i Mäntsälä Suurisuo
 34. Naturskyddsområdet i dalen vid Ohkolanjoki
 35. Naturskyddsområdet i Peltola gammelskog
 36. Naturskyddsområdet i gammelskogen vid Vähäjärvenkalliot
 37. Naturskyddsområdet i Kaanaa gammelskog
 38. Kiljava naturskyddsområde
 39. Kuppinummi naturskyddsområde
 40. Rientola skogens naturskyddsområde
 41. Naturskyddsområdet mossarna på Emsalö
 42. Hasselödalens naturskyddsområde
 43. Stormossens naturskyddsområde i Borgå
 44. Naturskyddsområdet i gammelskogen vid Tungträsket
 45. Venunmetsä naturskyddsområde
 46. Bölsvikens och Stormossens naturskyddsområde i Raseborg
 47. Dalkarö naturskyddsområde
 48. Kristianslunds naturskyddsområde
 49. Landbofjärdens naturskyddsområde
 50. Makubergens naturskyddsområde
 51. Malmholmens naturskyddsområde
 52. Persöfladans naturskyddsområde
 53. Stenkulla naturskyddsområde
 54. Stormossens och Degermossens naturskyddsområde i Raseborg
 55. Svarvarmossens naturskyddsområde
 56. Österfjärdens naturskyddsområde
 57. Byträskets naturskyddsområde
 58. Grundträsket-områdets naturskyddsområde
 59. Löparösunds naturskyddsområde
 60. Ponu naturskyddsområde
 61. Kvarnby naturskyddsområde
 62. Naturskyddsområdet i Lakiasuo och Kurjen Suursuo
 63. Torsgårds skogs naturskyddsområde
 64. Naturskyddsområdet i lunden vid Kervo å
 65. Honnonviita naturskyddsområde
 66. Konianvuori naturskyddsområde
 67. Naturskyddsområdet vid Laukkamäki lund och Puttisaari

Mer information

 • Lagstiftningsråd Johanna Korpi, miljöministeriet, tfn 0295250278, johanna.korpi@ym.fi
 • Områdeschef Annukka Rasinmäki, Forststyrelsen, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster, tfn 0206394694, annukka.rasinmaki@metsa.fi