Vanda

Terhi Koipijärvi

Direktör, kommunikation, strategi och företagsansvar

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394080

Ledningens sekreterare: Annina Ranta-aho, tel. 0206394433