Naturtjänsternas ledning

Forststyrelesens Naturtjänster har tre gemensamma processer: områdesförvaltning, naturskydd och kulturarvsvård samt rekreation och naturturism.

Naturtjänsternas verksamhet leds av naturtjänstdirektören, i vars stab ingår de som leder processerna på riksnivå samt regiondirektörerna.

Kontaktuppgifter av Naturtjänsternas ledning

Henrik Jansson

Naturtjänstdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Tfn. 0206394293

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206394202

Samuli Sillman

Biträdande direktör, Naturtjänster

Forststyrelsen
PB 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206396412

Jussi Päivinen

Utvecklingsdirektör, Naturtjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 36 (Kauppakatu 32)
40101 Jyväskylä

Tfn. 0206395068

Mikael Nordström

Tf. regiondirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Tfn. 0206394654

Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster

Jouni Aarnio

Regiondirektör, Insjöfinlands Naturtjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 1058 (Asemakatu 7)
70101 Kuopio

Tfn. 0206395069

Tjänstledig till 30.9.2021. Vikarie är Jouni Penttinen, tfn 0206 39 5034.

Pirkko Siikamäki

Regiondirektör, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206396034

Jyrki Tolonen

Regiondirektör, Lapplands Naturtjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397640

Tjänstledig 1.7.2021–31.3.2022, vikarie Pirjo Seurujärvi, tfn 0206 39 7704.

Tuula Kurikka

Chef, naturskydd och vård av kulturarv

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Akselinkatu 8)
57130 Nyslott

Tfn. 0206395923

Sakari Kokkonen

Chef, rekreation och turism i naturen

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397642

Markku Vickholm

Chef, områdesförvaltning

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394389

Päivi Rosqvist

Kommunikationschef, Naturtjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Pitkäkatu 13)
10600 Tammisaari

Tfn. 0206394645