Naturtjänsternas ledning

Forststyrelesens Naturtjänster har tre gemensamma processer: områdesförvaltning, naturskydd och kulturarvsvård samt rekreation och naturturism.

Naturtjänsternas verksamhet leds av naturtjänstdirektören, i vars stab ingår de som leder processerna på riksnivå samt regiondirektörerna.

Kontaktuppgifter av Naturtjänsternas ledning

Timo Tanninen

Naturtjänstdirektör, Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394386

Ledningens sekreterare: Helena Pallari, tel. 0206394202

Samuli Sillman

Biträdande direktör, Naturtjänster

Metsähallitus
PB 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206396412

Jussi Päivinen

Utvecklingsdirektör, Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 36 (Kauppakatu 32)
40101 Jyväskylä

Puh. 0206395068

Henrik Jansson

Regiondirektör, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Turku

Puh. 0206394293

Jouni Aarnio

Regiondirektör, Insjöfinlands Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 1058 (Asemakatu 7)
70101 Kuopio

Puh. 0206395069

Tjänstledig till 31.5.2021. Vikarie är Jouni Penttinen, tfn 0206 39 5034.

Pirkko Siikamäki

Regiondirektör, Österbotten–Kajanalands Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396034

Jyrki Tolonen

Regiondirektör, Lapplands Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397640

Tuula Kurikka

Chef, naturskydd och vård av kulturarv

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Akselinkatu 8)
57130 Savonlinna

Puh. 0206395923

Sakari Kokkonen

Chef, rekreation och turism i naturen

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397642

Markku Vickholm

Chef, områdesförvaltning

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394389

Päivi Rosqvist

Kommunikationschef, Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394645