Lapplands Naturtjänster

Lapplands Naturtjänster är en regonial enhet vid Forststyrelsen med verksamhetsområde omfattar Lappland utom Bottenviken som Österbottten–Kajanalands Naturtjänster är ansvarig för. Lapplands Naturtjänster är ansvarig för områdesförvaltning och vård av naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt samt ärenden angående rekreationsbruk av naturen och naturturism.

Kontaktuppgifter

Jyrki Tolonen

Regiondirektör, Lapplands Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397640

Elina Stolt

Områdeschef, områdesförvaltning

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397714

Joel Erkkonen

Utvecklingschef

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397664

Päivi Paalamo

Naturskyddschef

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397699

Pirjo Rautiainen

Kommunikationschef

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397816

Hely Juntunen

Parkchef

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397634

Pyhä–Luosto nationalpark, Värriö naturreservat, ödemarksområden i Salla och Savukoski, Auttiköngäs, Polcirkelns strövområde, Martimoaapa, Miekojärvi, Simojärvi, skyddsområden i Salla.

Historiska objekt: Auttiköngäs flottningsränna.

Pekka Sulkava

Parkchef

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Peuratie 15)
99400 Enontekiö

Puh. 0206397958

Pallas–Yllästunturi nationalpark, Malla naturreservat, ödemarksområden i Kittilä och Enontekis, Saana naturskyddsområde, Torne älv–Muonio älv vattenområde.

Historiska objekt: Pakasaivo ja Kirkkopatas sejte, Taatsis sejte, Äkässaivo och Seitapahta.

Pirjo Seurujärvi

Parkchef

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Miessipolku 2)
99980 Utsjoki

Puh. 0206397704

Lemmenjoki och Urho Kekkonens nationalparker, Kevo och Sompio naturreservater, Enare strövområde, ödemarksområden i Enare och Utsjoki, Sevettijärvi–Näätämö området.

Historiska objekt: Kaapin Jounis samegård och Sallivaara renskiljnigsplats i Lemmenjoki nationalpark; Luttojoki och Suomujoki skoltfält, Raja-Jooseppi museigård ja Rumakuru gamla stuga i Urho Kekkonens nationalpark; Ivalojokis Kultala i Hammastunturi ödemarksområde; samegården Välimaa i Utsjoki; Pielpajärvi ödekyrka och Ukonsaari, Enare.