Lapplands Naturtjänster

Lapplands Naturtjänster är en regonial enhet vid Forststyrelsen med verksamhetsområde omfattar Lappland utom Bottenviken som Österbottten–Kajanalands Naturtjänster är ansvarig för. Lapplands Naturtjänster är ansvarig för områdesförvaltning och vård av naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt samt ärenden angående rekreationsbruk av naturen och naturturism.

Kontaktuppgifter

Jyrki Tolonen

Regiondirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397640

Lapplands Naturtjänster

Tjänstledig ända till 31.8.2023, vikarie Pirjo Seurujärvi, tfn 0206 39 7704.

Elina Stolt

Markanvändningschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397714

Joel Erkkonen

Utvecklingschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397664

Päivi Paalamo

Naturskyddschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397699

Tjänstledig ända till 31.12.2022. Vikarie Pertti Itkonen, tfn 0206 39 7307, pertti.itkonen@metsa.fi.

Hely Juntunen

Chef för rekreationsanvändning

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Puh. 0206397634

Pyhä–Luosto och Salla nationalparker, Värriö naturreservat, ödemarksområden i Salla och Savukoski, Auttiköngäs, Polcirkelns strövområde, Martimoaapa, Miekojärvi, områdena Simojärvi och Soppana

Historiska objekt: Auttiköngäs flottningsränna.

Pekka Sulkava

Chef för rekreationsanvändning

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Peuratie 15)
99400 Enontekis

Puh. 0206397958

Pallas–Yllästunturi nationalpark, Malla naturreservat, ödemarksområden i Kittilä och Enontekis, Saana naturskyddsområde, Torne älv–Muonio älv vattenområde.

Historiska objekt: Pakasaivo ja Kirkkopatas sejte, Taatsis sejte, Äkässaivo och Seitapahta.

Pirjo Seurujärvi

Chef för rekreationsanvändning

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Miessipolku 2)
99980 Utsjoki

Puh. 0206397704

Lemmenjoki och Urho Kekkonens nationalparker, Kevo och Sompio naturreservater, Enare strövområde, ödemarksområden i Enare och Utsjoki, Sevettijärvi–Näätämö området.

Historiska objekt: Kaapin Jounis samegård och Sallivaara renskiljningsplats i Lemmenjoki nationalpark; Luttojoki och Suomujoki skoltfält, Raja-Jooseppi museigård ja Rumakuru gamla stuga i Urho Kekkonens nationalpark; Ivalojokis Kultala i Hammastunturi ödemarksområde; samegården Välimaa i Utsjoki; Pielpajärvi ödekyrka och Ukonsaari, Enare.

 

Tf. kommunikationschef Heta Kylmämaa, tfn 0206 39 4509, heta.kylmamaa@metsa.fi