Lapplands Naturtjänster

Lapplands Naturtjänster är en regonial enhet vid Forststyrelsen med verksamhetsområde omfattar Lappland utom Bottenviken som Österbottten–Kajanalands Naturtjänster är ansvarig för. Lapplands Naturtjänster är ansvarig för områdesförvaltning och vård av naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt samt ärenden angående rekreationsbruk av naturen och naturturism.

Kontaktuppgifter

Jyrki Tolonen

Regiondirektör, Lapplands Naturtjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397640

Tjänstledig 1.7.2021–31.3.2022, vikarie Pirjo Seurujärvi, tfn 0206 39 7704.

Elina Stolt

Områdeschef, områdesförvaltning

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397714

Joel Erkkonen

Utvecklingschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397664

Päivi Paalamo

Naturskyddschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397699

Pirjo Rautiainen

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397816

Tjänstledig ända till 31.10. 2021, vikarie Heidi Siira, tfn 0206 39 7018.

Hely Juntunen

Parkchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397634

Pyhä–Luosto nationalpark, Värriö naturreservat, ödemarksområden i Salla och Savukoski, Auttiköngäs, Polcirkelns strövområde, Martimoaapa, Miekojärvi, Simojärvi, skyddsområden i Salla.

Historiska objekt: Auttiköngäs flottningsränna.

Pekka Sulkava

Parkchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Peuratie 15)
99400 Enontekis

Tfn. 0206397958

Pallas–Yllästunturi nationalpark, Malla naturreservat, ödemarksområden i Kittilä och Enontekis, Saana naturskyddsområde, Torne älv–Muonio älv vattenområde.

Historiska objekt: Pakasaivo ja Kirkkopatas sejte, Taatsis sejte, Äkässaivo och Seitapahta.

Pirjo Seurujärvi

Parkchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Miessipolku 2)
99980 Utsjoki

Tfn. 0206397704

Tjänstledig ända till 31.3.2022, vikarie Joel Erkkonen, tfn 0206 39 7664.

Lemmenjoki och Urho Kekkonens nationalparker, Kevo och Sompio naturreservater, Enare strövområde, ödemarksområden i Enare och Utsjoki, Sevettijärvi–Näätämö området.

Historiska objekt: Kaapin Jounis samegård och Sallivaara renskiljnigsplats i Lemmenjoki nationalpark; Luttojoki och Suomujoki skoltfält, Raja-Jooseppi museigård ja Rumakuru gamla stuga i Urho Kekkonens nationalpark; Ivalojokis Kultala i Hammastunturi ödemarksområde; samegården Välimaa i Utsjoki; Pielpajärvi ödekyrka och Ukonsaari, Enare.