Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster

Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster är en regonial enhet vid Forststyrelsen med verksamhetsområde från Vasa till Kotka samt huvudstadsregionen och Nyland. Inom marina naturskydd ansvarar enheten även för Bottenviken. Enheten är ansvarig för områdesförvaltning och vård av naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt samt ärenden angående rekreationsbruk av naturen och naturturism.

Kontaktuppgifter

Henrik Jansson

Regiondirektör, Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Turku

Puh. 0206394293

Mikael Nordström

Områdeschef, områdesförvaltning

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Turku

Puh. 0206394654

Hanna Ylitalo

Utvecklingschef

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Turku

Puh. 0206394657

Pekka Heikkilä

Naturskyddschef

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206395947

Anu Riihimäki

Naturskyddschef, havsnatur

Metsähallitus
Luontopalvelut
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Turku

Puh. 0206394632

Harri Karjalainen

Parkchef

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394720

Nationalparker: Bottenhavet, Ekenäs skärgård, Kurjenrahka, Noux, Puurijärvi och Isosuo, Sibbo storskog, Skärgårdshavet, Tykö, Valkmusa och Östra Finska viken.

Naturskyddsområdena i Kvarken

Historiska objekt: Raseborg och Kustö slottsruiner; fästningsöarna Katanpää, Skanslandet, Svartholm och Örö; Rödjans fiskehemman i Ekenäs skärgårds nationalpark; Langinkoski.

Outi Ala-Härkönen

Kommunikationschef

Metsähallitus
Luontopalvelut
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394255