Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster

Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster är en regonial enhet vid Forststyrelsen med verksamhetsområde från Vasa till Kotka samt huvudstadsregionen och Nyland. Inom marina naturskydd ansvarar enheten även för Bottenviken. Enheten är ansvarig för områdesförvaltning och vård av naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt samt ärenden angående rekreationsbruk av naturen och naturturism.

Kontaktuppgifter

Mikael Nordström

Regiondirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Tfn. 0206394654

Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster

Hanna Ylitalo

Utvecklingschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Tfn. 0206394657

Pekka Heikkilä

Naturskyddschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206395947

Anu Riihimäki

Naturskyddschef, havsnatur

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Tfn. 0206394632

Harri Karjalainen

Parkchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394720

Nationalparker: Bottenhavet, Ekenäs skärgård, Kurjenrahka, Noux, Puurijärvi och Isosuo, Sibbo storskog, Skärgårdshavet, Tykö, Valkmusa och Östra Finska viken.

Naturskyddsområdena i Kvarken

Historiska objekt: Raseborg och Kustö slottsruiner; fästningsöarna Katanpää, Skanslandet, Svartholm och Örö; Rödjans fiskehemman i Ekenäs skärgårds nationalpark; Langinkoski.

Outi Ala-Härkönen

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394255