Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster

Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster är en regonial enhet vid Forststyrelsen med verksamhetsområde från Vasa till Kotka samt huvudstadsregionen och Nyland. Inom marina naturskydd ansvarar enheten även för Bottenviken. Enheten är ansvarig för områdesförvaltning och vård av naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt samt ärenden angående rekreationsbruk av naturen och naturturism.

Kontaktuppgifter

Anu Riihimäki

Tf. regionsdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Puh. 0206394632

Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster

Naturskyddschef, tjänstledig, agerar som tf. regiondirektör ända till 31.12.2023.

Annukka Rasinmäki

Markanvändningschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Vankanlähde 7)
13100 Tavastehus

Puh. 0206394694

Hanna Ylitalo

Utvecklingschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Lemminkäisenkatu 14–18)
20520 Åbo

Puh. 0206394657

Pekka Heikkilä

Naturskyddschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206395947

Joel Heino

Tf. Chef för rekreationsanvändning

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394823

Nationalparker: Bottenhavet, Ekenäs skärgård, Kurjenrahka, Noux, Puurijärvi och Isosuo, Sibbo storskog, Skärgårdshavet, Tykö, Valkmusa och Östra Finska viken.

Kvarkens världsarvsområde.

Historiska objekt: Raseborg och Kustö slottsruiner; fästningsöarna Katanpää, Skanslandet, Svartholm och Örö; Langinkoski.

(Chef för rekreationsanvändning Harri Karjalainen tjänstledig ända till 31.12.2024, tf. direktör för Finlands naturcentrum Haltia.)

Outi Ala-Härkönen

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394255