Insjöfinlands Naturtjänster

Insjöfinlands Naturtjänster är en regonial enhet vid Forststyrelsen. Verksamhetsområdet omgfattar Östra och Mellersta Finland samt Västra Finland utom kustområdena. Enheten är ansvarig för områdesförvaltning och vård av naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt samt ärenden angående rekreationsbruk av naturen och naturturism.

Kontaktuppgifter

Jouni Aarnio

Regiondirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206395069

Insjöfinlands Naturtjänster

Tjänstledig ända till 31.12. 2023, vikarie Raimo Itkonen, tfn 0206 39 5060.

Raimo Itkonen

Markanvändningschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395060

Tf. regionsdirektör ända till 31.12. 2023.

Vikarie i markanvändningsärenden: specialsakkunnig inom markanvändning Meri-Hilkka Mäkelä, tfn 0206 39 5318.

Panu Kuokkanen

Naturskyddschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395064

Tiina Hakkarainen

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Puh. 0206395938

Matti Hovi

Chef för rekreationsandvändning

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Puistokatu 29)
70110 Kuopio

Puh. 0206396811

Nationalparkerna Koli, Kolovesi, Linnansaari, Patvinsuo, Petkeljärvi, Repovesi och Tiilikkajärvi, Ruunaa strövområde, naturskyddsområdena av Pihlajavesi, Punkaharju och Siikalahti.

Historiska objekt: Kulturgårdar i Linnansaari, Koli och Tiilikkajärvi nationalparker samt Telkkämäki kulturgård i Kaavi,

Tuula Peltonen

Chef för rekreationsanvändning

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 38 (Keskuskatu 8)
39700 Parkano

Puh. 0206395268

Nationalparkerna Helvetinjärvi, Isojärvi, Kauhaneva–Pohjankangas, Lauhanvuori, Leivonmäki, Liesjärvi, Pyhä-Häkki, Päijänne, Salamajärvi, Seitseminen,Södra Konnevesi och Torronsuo samt Evois strövområde, Aulanko naturskyddsområde och Hämeenkangas övnings- och mångbruksområde.

Historiska objekt: Rapola fornborg, skogsbrukshistoriska byggnader i Seitseminen nationalpark, Poika-aho torp i Pyhä-Häkki nationalpark.