Insjöfinlands Naturtjänster

Insjöfinlands Naturtjänster är en regonial enhet vid Forststyrelsen. Verksamhetsområdet omgfattar Östra och Mellersta Finland samt Västra Finland utom kustområdena. Enheten är ansvarig för områdesförvaltning och vård av naturskyddsområden och kulturhistoriska objekt samt ärenden angående rekreationsbruk av naturen och naturturism.

Kontaktuppgifter

Jouni Aarnio

Regiondirektör, Insjöfinlands Naturtjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 1058 (Asemakatu 7)
70101 Kuopio

Tfn. 0206395069

Tjänstledig till 30.9.2021. Vikarie är Jouni Penttinen, tfn 0206 39 5034.

Raimo Itkonen

Områdeschef, områdesförvaltning

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 36 (Kauppakatu 32)
40101 Jyväskylä

Tfn. 0206395060

Tuomas Haapalehto

Utvecklingschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 36 (Kauppakatu 32)
40101 Jyväskylä

Tfn. 0206395062

Jouni Penttinen

Naturskyddschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Akselinkatu 8)
57130 Nyslott

Tfn. 0206395034

Tf. regionchef, Insjöfinlands Naturtjänster till 30.9.2021. Vikarie som natuskyddschef är Panu Kuokkanen, tfn 0206 39 5064

Tiina Hakkarainen

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 36 (Kauppakatu 32)
40101 Jyväskylä

Tfn. 0206395938

Matti Hovi

Parkchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 1058 (Asemakatu 7)
70101 Kuopio

Tfn. 0206396811

Nationalparkerna Koli, Kolovesi, Linnansaari, Patvinsuo, Petkeljärvi, Repovesi och Tiilikkajärvi, Ruunaa strövområde, naturskyddsområdena av Pihlajavesi, Punkaharju och Siikalahti.

Historiska objekt: Kulturgårdar i Linnansaari, Koli och Tiilikkajärvi nationalparker samt Telkkämäki kulturgård i Kaavi,

Tuula Peltonen

Parkchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
PL 38 (Keskuskatu 8)
39700 Parkano

Tfn. 0206395268

Nationalparkerna Helvetinjärvi, Isojärvi, Kauhaneva–Pohjankangas, Lauhanvuori, Leivonmäki, Liesjärvi, Pyhä-Häkki, Päijänne, Salamajärvi, Seitseminen,Södra Konnevesi och Torronsuo samt Evois strövområde, Aulanko naturskyddsområde och Hämeenkangas övnings- och mångbruksområde.

Historiska objekt: Rapola fornborg, skogsbrukshistoriska byggnader i Seitseminen nationalpark, Poika-aho torp i Pyhä-Häkki nationalpark.