Vindkraftsobjekt som vi har utvecklat

Vår första projektutvecklade vindkraftspark är belägen i Myllykangas i Ijo. I parken finns 22 turbiner och den byggdes av Taaleri Abp. Efter det har vi utvecklat sju nya vindkraftsparker. Största delen av dem har redan sålts och vi förbereder nya projektutvecklingar.

En av våra senaste försäljningar är Piiparimäki vindkraftspark på 211 MW, som Ilmatar Energy Oy redan har börjat bygga på grundval av PPA-avtalet med Google.

91 vindkraftverk har installerats på Forststyrelsens mark (2019). I detta kapitel ingår också kraftverk installerade på land av Forststyrelsen av andra projektutvecklare. Antalet kraftverk i Forststyrelsen projektutvecklingsprojekt är inte detsamma som de kraftverk som installerats / ska installeras på Forststyrelsen mark från Forststyrelsen projektutveckling, eftersom Forststyrelsen också har utvecklat vindkraftverk på marken för andra markägare.

Forststyrelsens vindkraftsprojekt på kartan. Samma information finns under kartan i texten.

Informationen i kartbilden finns i textformat nedan.

Nya project

Lyypäkki, Simo

Planläggningsinitiativ godkändes hösten 2020.
Det beräknade antalet vindkraftverk är 40.
Projektets webbplats (på finska)

Harsunlehto, Kajana

Planläggningsinitiativ godkändes i maj 2020.
Åtta vindkraftsparker är planerade för området.
Projektspecifik sida (på finska)

Korsnäs, havsvindkraftspark

Planläggningsinitiativ godkändes i november 2020.
Projektspecifik sida.

Slutförda projekt

Annankangas, Brahestad 

Delgeneralplanen godkänd: 2014 
Projektskede: Under produktion 
Antal kraftverk: 10 
Total effekt: 34,5 MW 
Aktuell aktör: Suomen Hyötytuuli Oy 
Projektets webbplats (på finska)

Joukhaisselkä, Sodankylä 

Delgeneralplanen godkänd: 2013 
Projektskede: Under produktion 
Antal kraftverk: 9 
Total effekt: 27 MW 
Aktuell aktör: Allianz Capital Partners 
Projektets webbplats (på fnska)

Kivivaara-Peuravaara, Hyrynsalmi & Suomussalmi 

Delgeneralplanen godkänd: 2014 
Projektskede: Under produktion 
Antal kraftverk: 30 
Total effekt: 90 MW 
Aktuell aktör: Taaleri Oyj & Loiste Energia Oy 
Projektets webbplats (på finska)

Korkeakangas (Vihisuo), Karstula 

Delgeneralplanen godkänd: 2016 
Projektskede: Tillstånd beviljat 
Antal kraftverk: 9 Total effekt: cirka 30 MW 
Aktuell aktör: OX2 
Projektets webbplats (på finska)

Kuolavaara-Keulakkopää, Kittilä & Sodankylä 

Delgeneralplanen godkänd: 2012 
Projektskede: Under produktion 
Antal kraftverk: 17 
Total effekt: 51 MW 
Aktuell aktör: Allianz Capital Partners 
Projektets webbplats (på finska)

Myllykangas, Ijo 

Delgeneralplanen godkänd: 2012 
Projektskede: Under produktion 
Antal kraftverk: 22 
Total effekt: 54 MW 
Aktuell aktör: Taaleri Oyj 
Projektets webbplats  (på finska)

Piiparinmäki, Pyhäntä & Kajana

Delgeneralplanen godkänd: 2015-2016 
Projektskede: Piiparinmäki under byggnad 
Antal kraftverk: 41
Total effekt: Enligt plan 211 MW 
Aktuell aktör: Ilmatar Piiparinmäki Oy 
Projektets webbplats  (på finska)  

Rustari, Kurikka 

Delgeneralplanen godkänd: 2016 
Projektskede: Väntar på att delgeneralplanen ska vinna laga kraft 
Antal kraftverk: 9 
Total effekt: cirka 30 MW 
Projektets webbplats  (på finska)

Tolpanvaara, Pudasjärvi 

Delgeneralplanen godkänd: 2017 
Projektskede: Väntar på att delgeneralplanen ska vinna laga kraft 
Antal kraftverk: 9 
Total effekt: cirka 100 MW 
Projektets webbplats (på finska)