Nyheter om Korsnäs-projektet

26.11.2021 Vindmätningsmasten byggs på Bergö
Forststyrelsen mäter vindförhållandena och bygger en vindmätningsmast på Bergö. Vid resning av masten, som är cirka 170 meter hög, används både lyftkran och helikopter. Genom mätningarna samlas in data om vindförhållandena i området, såsom medelvindhastigheten, turbulensen och variationen i vindhastigheten på olika höjder. Mätningarna tar cirka två år och därefter nedmonteras masten.

Drönarebild av en byggarbetsplats som utjämnar platsen för en vindmättningmast nära havet. Foto: Roni Lehti
Foto: Roni Lehti

November 2021
Forststyrelsen inleder vindmätningar för Korsnäs havsvindkraftpark
Oktober 2021
Den lokala dialogen inleds i Korsnäs havsvindkraftsprojekt
Juni 2021
Naturvärdesbedömningarna har inletts vid Korsnäs havsvindkraftsparks projektområde
Juni 2021
MKB, zonering och teknisk konsult utvald: AFRY Finland Oy (Afrys pressmeddelande på finska)
Juni 2021
Tidningen Metsä.fi: Vindkraftsprojektet i Korsnäs havsområde (artikel på finska)
November 2020
Korsnäs kommun godkände ett planeringsinitiativ till havsbaserad vindkraftpark
November 2020
Forststyrelsen har kommit med ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun om en havsvindkraftspark

Presentationsmaterial för vindkraftparken i Korsnäs

Visualiseringsvideo – I videon illustrerar vi hur Korsnäs havsvindkraftpark skulle vara synlig från havet till land på olika håll i Korsnäs.

Korsnäs havsvindkraftpark i ett nötskal, (pdf)

Korsnäs havsvindkraftpark, broschyr, (pdf)

Frågor och svar, pdf

Kontaktuppgifter

  • Kommersiella frågor, projektförsäljning och val av partner, Kinga Charpentier, Ernst & Young Oy, tel. +358 503 229 397, kinga.charpentier@fi.ey.com
  • Licensiering och tekniska frågor, Karoliina Jaatinen, Afry, tel. +358 40 6604 407, karoliina.jaatinen@afry.com
  • Projektledare för vindkraftsverksamheten, Pertti Tapio, Forsstyrelsen,
    tel. +358 206 395 302, pertti.tapio@metsa.fi
  • Kommunikation, Hanna Kaurala, Forsstyrelsen, tel. +358 40 350 4947, hanna.kaurala@metsa.fi