Nyheter om Korsnäs-projektet

Vind Café

Tisdagen den 25 september kl 17.30
Korsnäs ungdoms- och byförening r.f.
Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs

Undervattensnatur, fiske och energimarknadens situation

Kommunens representant kommer att delta i arrangemanget. Vi kommer att ha ett tvåspråkigt tillfälle och det bjuds på kaffe och bulla.

Välkommen!

8.9.2022 Havsvindkraft togs upp på biblioteksbussturnén i Korsnäs  
Vi deltog i den kommunala biblioteksbussturnén som anordnades i Korsnäs på sommaren och berättade om den planerade vindkraftsparken för havsområdet.
Läs mer!

8.7.2022 Forststyrelsen fick tillstånd att arrendera ut områden för Finlands första vindkraftsparker ute på öppet hav

Statsrådet godkände idag framställningen av jord- och skogsbruksministeriet vid behandling enligt överlåtelselagen arrenderätt av statens havsområden för de planerade havsvindkraftsparkerna.

1.7.2022 Fågelinventeringarna i Korsnäs havsvindkraftsparksområdet fortsätter under sommaren och hösten

Fågelinventeringarna som görs på uppdrag av Forststyrelsen i det planerade havsvindkraftsparksområdet i Korsnäs har inte bjudit på några överraskningar. I uppföljningen har man observerat vanliga arter.

Kontorets öppethållningstider i Korsnäs

Kontoret kommer att vara stängt under juli. Välkommen igen i augusti!

Tisdag kl. 9.00–16.00
Onsdag kl. 9.00–16.00
Torsdag kl. 9.00–16.00

Välkommen att kolla in planerna för den framtida havsbaserade vindkraftsparken och att diskutera eventuella frågor om projektet.

För ytterligare information
Heidi Vest, projektexpert
tel. 040 167 6862
Silverbergsvägen 23, 66200 Korsnäs

16.6.2022 Timo Laakso utnämnd till ledare för Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt i Korsnäs – Vindkraftspark har samma kapacitet som ett kärnkraftverk

8.6.2022 Naturinventeringar inför Korsnäs havsvindkraftprojekt inleds i terrängen

Vu inleder naturinventeringar i terrängen vid Korsnäs havsvindkraftpark som en del av den kommande miljökonsekvensbedömningen (MKB). Naturinventeringarna hjälper till att välja den lämpligaste elöverföringslinjen från kusten till stamnätet i inlandet.

3.5.2022 Lodning av havsbottnen utanför Korsnäs inleds

Lodningarna av havsbottnen ger mångsidig information om förhållandena på havsbottnen. De hjälper till att utreda hurdana fundament vindkraftverken behöver och vilka rutter som lämpar sig för placeringen av elöverföringskabeln.

Lodningsfartygen
Lodningsfartygen framför Helsingfors. Bild: Toni Meriläinen / Luode Consulting Oy

11.4.2022 Forststyrelsen inleder vårens naturutredningar för Korsnäs havsvindkraftspark

Forststyrelsen fortsätter naturutredningarna i anslutning till miljökonsekvensbedömningen för den planerade havsvindkraftsparken både på land och ute till havs så fort isen har gått.

Vindmätningarna på Bergö i Malax fortsätter. Videon från mastresningen visar hur specialmontörerna och helikoptern samarbetar på en exceptionellt hög arbetsplats. I videon ser man också lokala vyer ur ett unikt perspektiv.

15.3.2022 Ett nytt kontor har öppnats
Forststyrelsens nya kontor i Korsnäs fungerar som informationspunkt för vårt lands första havsvindkraftspark i industriell skala, som Forststyrelsen planerar för havsområdet utanför Korsnäs, 15-30 km från kusten.

Öppningen deltog av ett brett spektrum av intressenter och Christina Båssar, kommundirektör i Korsnäs, hälsade Heidi Vest som arbetar på kontoret och kontoret varmt välkommen.

Om Korsnäs havsvindkraftsprojekt genomförs ökar Finlands vindkraftsproduktion med 5 000 GWh per år.

Korsnäs projekt fortsätter år 2022 med omfattande naturutredningar.

14.3.2022 Korsnäs havsvindkraftsprojekt skulle ge miljarder i skatteintäkter och påskynda den gröna övergången
Enligt en utredning som Forststyrelsen låtit göra skulle Korsnäs havsvindkraftspark ge Finland skattefördelar på miljarder och sysselsätta tusentals personer under sin livscykel. De anskaffningar som en storinvestering ger upphov till skulle medföra betydande penningflöden både regionalt och nationellt.

2.2.2022 Heidi Vest har blivit utnämd till projektexpert för Forststyrelsens havsbaserade vindkraftsprojekt i Korsnäs
Heidi Vest (37), pol.mag., har utsetts till projektexpert för det havsbaserade vindkraftsprojektet som Forststyrelsen planerar i Korsnäs. Heidi Vest tillträdde tjänsten den 24 januari och arbetar vid Vasa och Korsnäs kontor.

Heidi Vest har tidigare arbetat för havsvindprojektet Veja Mate i Tyskland och i projektuppgifter för lastbilstillverkaren MAN vid MAN Financial Services-enheten också i Tyskland. Hon har nyligen flyttat tillbaka till Finland från Singapore.

”Vi välkomnar Heidi Vest varmt till det viktiga havsvindprojektet. Tack vare sin bakgrund från Vasa ekonomiska område, hennes erfarenhet och tvåspråkighet har hon utmärkta möjligheter att fungera som en länk mellan lokalsamhället och Forststyrelsen i ett viktigt offshoreprojekt för förnybar energi för Finland, säger Pertti Tapio, projektledare för vindkraftsverksamhet.

”Korsnäskontoret fungerar både som presentationsplats för projektet och som bas för de som arbetar med projektet. Vår nya projektexpert finns tillgänglig varje vecka på Korsnäs kontoret för dem som är intresserade av havsbaserad vindkraft. Det nya kontoret öppnar i mitten av februari och den officiella invigningen kommer att äga rum när koronasituationen tillåter sammankomster”, säger Pertti Tapio.

Mer information:
Heidi Vest, projektexpert, Forststyrelsen, tel. 040 167 6862, heidi.vest@metsa.fi
Pertti Tapio, projektledare för vindkraftsverksamheten, Forststyrelsen, puh. 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi

21.12.2021 I början av nästa år öppnar vi en skärm i stadshusets fönster i Korsnäs. Den visar observationsvideon av den planerade havsbaserade vindkraftsparken.

Information om projektet finns i fönstret i Kornsäs stadshus.

17.12.2021 Partnersökning har startat
Vi söker en erfaren partner på både den inhemska och internationella marknaden för att påskynda utvecklingen och byggandet av en vindkraftspark till havs. Kommersiell produktion av vindkraftsparken beräknas påbörjas tidigast 2028. Läs mer i releasen (på finska).

2.12.2021 Diskussionsmöte
På grund av koronasituationen streamades diskussionen och allmänheten fick möjlighet att fråga om projektet via en chattskärm och mejl.

Frågor ach svar

Vindkraftschef Otto Swanlung, vindkraftsprojektutvecklingschef Ville Koskimäki, programledare Marcus Rantala, havsvindkraftsprojektledare Pertti Tapio och Korsnäs kommundirektör Christina Båssar vid ett diskussionsevent i Korsnäsgården.
Vindkraftschef Otto Swanlung, vindkraftsprojektutvecklingschef Ville Koskimäki, programledare Marcus Rantala, havsvindkraftsprojektledare Pertti Tapio och Korsnäs kommundirektör Christina Båssar vid ett diskussionsevent i Korsnäsgården.

26.11.2021 Vindmätningsmasten byggs på Bergö
Forststyrelsen mäter vindförhållandena och bygger en vindmätningsmast på Bergö. Vid resning av masten, som är cirka 170 meter hög, används både lyftkran och helikopter. Genom mätningarna samlas in data om vindförhållandena i området, såsom medelvindhastigheten, turbulensen och variationen i vindhastigheten på olika höjder. Mätningarna tar cirka två år och därefter nedmonteras masten.

Drönarebild av en byggarbetsplats som utjämnar platsen för en vindmättningmast nära havet. Foto: Roni Lehti
Foto: Roni Lehti

November 2021
Forststyrelsen inleder vindmätningar för Korsnäs havsvindkraftpark
Oktober 2021
Den lokala dialogen inleds i Korsnäs havsvindkraftsprojekt
Juni 2021
Naturvärdesbedömningarna har inletts vid Korsnäs havsvindkraftsparks projektområde
Juni 2021
MKB, zonering och teknisk konsult utvald: AFRY Finland Oy (Afrys pressmeddelande på finska)
Juni 2021
Tidningen Metsä.fi: Vindkraftsprojektet i Korsnäs havsområde (artikel på finska)
November 2020
Korsnäs kommun godkände ett planeringsinitiativ till havsbaserad vindkraftpark
November 2020
Forststyrelsen har kommit med ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun om en havsvindkraftspark

Kontaktuppgifter

  • Kommersiella frågor, projektförsäljning och val av partner, Kinga Charpentier, Ernst & Young Oy, tel. +358 503 229 397, kinga.charpentier@fi.ey.com
  • Licensiering och tekniska frågor, Karoliina Jaatinen, Afry, tel. +358 40 6604 407, karoliina.jaatinen@afry.com
  • Projektledare Timo Laakso, Forsstyrelsen, tel. +358 40 351 8366, timo.laakso@metsa.fi
  • Projektexpert Heidi Vest, Forsstyrelsen, tel. +358 40 167 6862, heidi.vest@metsa.fi
  • Kommunikation, Hanna Kaurala, Forsstyrelsen, tel. +358 40 350 4947, hanna.kaurala@metsa.fi