Korsnäs havsvindpark

Finland har satt ett ambitiöst mål om att vara ett fossilfritt och klimatneutralt välfärdssamhälle 2035. Ett sätt är att öka fossilfri energiproduktion. Därför utvecklar vi en havsvindkraftpark i Korsnäs, 15 km från kusten.

Diskussionsmöte

Vi kommer att hålla ett diskussionsevent för allmänheten den 2 december 2021 klockan 18.00. Tvärtemot de preliminära uppgifterna kan du endast delta i evenemanget elektroniskt via länken ovan.

Frågor kan skickas till diskussionen i förväg eller under evenemanget till: info@metsa.fi Under evenemanget kan frågor också skickas via chattskärmen.

Välkommen!

Vi i Forststyrelsen söker efter en sakkunnig projektpartner som uppfyller våra ansvarskriterier, kan bygga vindkraftverken och också fortsätta vindkraftsverksamheten när projektet blir klart i slutet av 2020-talet. Forststyrelsen skulle fungera som hyresvärd för vattenområdet som ägs av staten.

Projektutvecklingen av Korsnäs vindkraftspark beräknas pågå i cirka fyra år. Planläggningen inleddes 2020 och miljökonsekvensbedömningen kommer att inledas 2021. Våren 2021 startades också de första naturundersökningarna och arbetet kommer att fortsätta t.ex. fågelundersökningar. Projektet tar flera år att bli klar och enligt vår bedömning kan Korsnäs vindkraftspark vara i produktion tidigast 2028.

Fossilfri energi med respekt för naturvärden

Nyheter

Naturutredningar i det planerade området för vindkraftparken i Korsnäs inleddes 2021. De kommer att fortsätta 2022.
Förstudier i anknytning till miljökonsekvensbedömningsförfarandet (MKB) pågår också.
Vindmätningar och tillfällen för lokala intressentgrupper inleds i slutet av hösten 2021.

Projektbeskrivning

Enligt planerna ska 70 till 100 turbiner med en nominell effekt på 12 till 20 megawatt byggas i Korsnäs havsvindkraftpark under projektets första skede.
Den årliga produktionen av vindkraftparken uppskattas till cirka 5 000 GWh. Det skulle till exempel vara tillräckligt för det årliga elbehovet för 250 000 småhus med elvärme.

De olika skedena i Korsnäs havsvindkraftprojekt

När projektet framskrider bedöms dess effekter på lokalsamhället och miljön, tillstånd söks och frågor som rör zonplaneringen utreds. Samtidigt går den tekniska planeringen och genomförandet av projektet framåt.

Forststyrelsen utvecklare av havsvindkraft

Korsnäs är det första havsvindkraftprojektet där Forststyrelsen fungerar som projektutvecklare. Detta är ett stort projekt, så vi organiserar en konkurrensutsättning och letar efter en ansvarig partner för projektet. Partner söks både i Finland och utomlands.

Havsvindkraft och Finlands klimatmål

Finland har satt ett ambitiöst mål om att vara ett fossilfritt och klimatneutralt välfärdssamhälle 2035: Vi kommer att öka kolsänkor, lagring, ren energiproduktion, samt minska våra utsläpp.
Forststyrelsens mål är att den förnybara energiproduktionen på statens land- och vattenområden ska ha mångdubblats senast 2030.

Stora möjligheter med havsvindkraften

Byggandet och driften av en havsvindkraftpark har positiva effekter på den regionala ekonomin och affärsverksamheten. När vindkraftparken är i drift kommer det energibolag som ansvarar för verksamheten att betala kommunen en betydande fastighetsskatt.