Ihmisiä työskentelemässä suuren, vanhan tiilirakennuksen katolla. Katon päällä on turvetta ja heinää.
Vallisaaren Aleksanterinpatteri 2022. Kuva: Hilja Palviainen.

Ajankohtaista: Metsähallitus ryhtyy toteuttamaan Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kaavaratkaisua (tiedote 11.1.2023).

Vallisaaren ja Kuninkaansaaren historialliset sotilassaaret avattiin yleisön käyttöön Metsähallituksen hankkeen tuloksena keväällä 2016. Toiminnasta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Palvelut tuotetaan kaupallisesti.  Yhteistyöyrittäjät huolehtivat satama- ja kahvilatoiminnasta sekä tarjoavat opastus- ja risteilypalveluita.

Vallisaaren yleisökäyttö alkoi 14.5.2016, kun vesibussiliikenne Kauppatorilta käynnistyi.

Lisätietoa sivulla: www.luontoon.fi/vallisaari

Toiminta alkaa turvallisuuden huomioimisesta

Vallisaaressa kaupallisia opastuksia tarjoavien toimijoiden määrää ei rajoiteta, mutta sopimus Metsähallituksen kanssa tarvitaan aina. Edellytämme opaskoulutukseen osallistumista, jossa kerrotaan mm. saaren turvallisuusasioista. Vallisaaressa kaupallisia opastuksia saavat järjestää vain Metsähallituksen sopimuskumppanit. Myös laiturien käyttö on varattu sopimusyrittäjillemme. Opastuksen vakilähdöt, päivittäiset yleisökierrokset saarella, järjestää Suomenlinnasta tuttu Ehresvärd-seura. Ota yhteyttä asiakaspalvelupäällikköön, jos olet kiinnostunut tuomaan ryhmiä Vallisaareen tai muusta yritystoiminnasta (yhteystiedot sivun alareunassa).

Vallisaaren eteläosa  on suljettu turvallisuussyistä (poliisilain 52 §:n nojalla annetun asetuksen 1104/2013 mukainen liikkumis- ja oleskelurajoitusalue) ja eteläosaan rantautuminen ja siellä liikkuminen on kielletty rangaistuksen uhalla. Metsähallitus myöntää kulkulupia rajoitusalueelle vain poikkeustapauksissa, jotka liittyvät lähinnä alueen viranomaistehtäviin ja turvallisuustoimintaan sekä luonnon- ja  kulttuuriperinnön hoitoon ja opastustoiminnan kehittämiseen yhteistyössä sopimusyrittäjiemme kanssa.

Vallisaareen tulossa uudenlainen kyläyhteisö ja laaja suojelualue

Saarista suunnitellaan kestävän luontomatkailun ja uuden, luonnosta hyvinvointia ammentavan kaupunkikulttuurin keidasta. Koskematon luonto tulee peittämään valtaosan saarta, mutta linnakepihojen ja vallien lajikirjoa pidetään yllä mm. niittämällä ja puustoa poistamalla.

Matkailu- ja vapaa-ajan toiminnan keskittymänä saarelle elvytetään Vallisaaren kyläyhteisö, joka tarjoaa palveluita saaren retkeilijöille. Hyvä suunnittelu varmistaa luonnon ja ihmisten rinnakkaiselon saarilla myös jatkossa: tulevaa käyttöä pohjustava maankäytön yleissuunnitelma on julkaistu 8.9.2015 ja asemakaavan muutostyö on käynnissä.

Saaret ovat tulleet puolustusvoimilta Metsähallituksen Luontopalvelujen haltuun, joka kumppaneineen luotsaa ne siviiliaikaan. Yleisökäyttöön on valmistauduttu mm. seuraavasti:

 • Vallisaareen pääsee vesibussilla
 • Kartoituksia luonto- ja kulttuuriarvoista täydennetään jatkuvasti. Lisätietoa on kertynyt mm. lepakoista ja Vallisaaren luoteis- ja keskiosien arkeologisista arvoista. Saarille perustetaan laaja luonnon ja kulttuuriperinnön suojelualue.
 • Saarten maankäytön yleissuunnitelma tarjoaa työkalun kaavoitukseen, kaupallisten toimijoiden sitouttamiseen sekä suojeluarvojen säilymisen varmistamiseen. Mahdollinen rakentaminen kohdistetaan Vallisaaren entisen kylän alueelle, jonka osuus saaren pinta-alasta on noin 15 prosenttia.
 • Vallisaaren eteläosaan perustetaan poliisilain mukainen liikkumis- ja oleskelurajoitusalue, jonne ei saa myöskään nousta maihin. Rajoitusosaa valvotaan ja siellä liikkuminen on rangaistavaa. Liikkumis- ja oleskelurajoituksella varmistetaan turvallinen yleisökäyttö: suljetulla alueella on vaarallisia rakenteita, sortumia ja kuiluja. Rajoitus voidaan purkaa, kun eteläosan turvallisuutta saadaan parannettua. Rajoitusosa merkitään maastoon kieltokyltein, puomein ja sinisin paaluin.
 • Retkisatama palvelee omalla veneellä liikkuvia.
 • Vallisaaren ja Kuninkaansaaren tärkeimmät nähtävyydet esittelevä päänähtävyysreitti on kunnostettu ja kestävöity.
 • Saarten kahvila- ja opastuspalveluiden toteuttajaksi on valittu yrittäjät.
 • Vallisaaren vesihuollon ja kunnallistekniikan puutteisiin etsitään ratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa. Vallisaari on osa Smart&Clean pääkaupunkiseutu -hanketta.
 • Vallisaaren luonnonhoitotöitä tehdään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
 • Metsähallitus ja Rikosseuraamuslaitos tekevät yhteistyötä Vallisaaren kunnostamisessa. Vankityön tuloksena saarelle on valmistettu kuivakäymälät ja opastetaulut.
 • Selvitykset saarten kunnallistekniikasta ja liiketoimintamahdollisuuksista on tehty ja kumppaneita etsitään.

Lisätietoja

AsiakaspalvelupäällikköPetra Niskanen, Metsähallitus, Rannikon ja pääkaupunkiseudun Luontopalvelut: puh. 040 624 9816 , sähköposti: petra.niskanen@metsa.fi

Lisätietoa Metsähallituksen Luontopalveluista Vallisaaren hoitajana

Entiset sotilassaaret omistaa valtio ja niiden hallinnointi on siirretty puolustusvoimilta Metsähallituksen Luontopalveluille osana valtion kiinteistöstrategiaa, jonka mukaisesti valtion maiden ja vesien hallinta keskitetään Metsähallitukselle.

Metsähallituksen Luontopalvelut-yksikkö vastaa luonnonsuojelusta ja -hoidosta sekä retkeilyn peruspalveluista ympäristöministeriön ohjauksessa. Luontopalvelujen hoidossa ovat mm. Suomen kaikki kansallispuistot sekä yli 500 muuta luonnonsuojelualuetta ja useita kulttuuriperintökohteita.

Päivitetty viimeksi 11.1.2023