Suunnittelualue koostuu kahdesta Natura 2000 -alueesta Hangossa: Tulliniemen linnustonsuojelualue ja Bengtsårin lehto. Suunnitelmaan kuuluvat osa-alueet ovat mm. Uddskatan, Hauensuoli ja Gustavsvärn. Suunnittelualue sisältää Hangon kaupungin ja Metsähallituksen hallinnassa olevia alueita. Bengtsårin lehto on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistuksessa. Hoito- ja käyttösuunnitelma on yleissuunnitelma ja se ohjaa jatkossa alueelle tehtäviä toimenpide- ja luonnonhoitosuunnitelmia.

Suunnittelualueen koko on runsaat 2600 hehtaaria, josta yli 1600 hehtaaria on vesialuetta. Tulliniemi sijaitsee Suomen mantereen eteläisimmässä kärjessä Hangon kaupungin alueella. Alueeseen kuuluu lisäksi saaria ja luotoja, jotka muodostavat maisemallisesti ja linnustollisesti arvokkaan kokonaisuuden. Tulliniemen ytimen muodostaa Tulliniemen ja Uddskatanin luonnonsuojelualueet. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueen tekee mm. Hauensuolen kivipiirrosalue ja sekä Gustavsvärnin linnakesaari. Alue on lisäksi osa Hangon kansallista kaupunkipuistoa.

Bengtsårin lehto sijaitsee Hangon niemen pohjoispuolella, ja siihen kuluu tammilehto sekä laidunmaita ja entisiä peltoja. Bengtsår on Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen leirisaari, jossa käy noin 2000 kävijää ja yöpymisvuorokausia on noin 10 000 vuosittain.

Hoito- ja käyttösuunnitelman päätavoitteena on luontoarvojen turvaaminen ja suojelua. Keskeisiä tavoitteita on myös virkistyskäytön kehittäminen.

Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan yhteistyössä Hangon ja Helsingin kaupunkien kanssa. Suunnittelun tueksi on muodostettu yhteistyöryhmä, johon kuuluvat alueiden keskeiset sidos- ja käyttäjäryhmät.

Suunnitelma on vahvistettavana

Suunnitelman luonnoksesta kerättiin palautetta vuonna 2012, ja yhteenveto lausunnoista ja palautteista sekä niiden vastineista ja ehdotusten pohjalta tehdyistä muutoksista on hoito- ja käyttösuunnitelman liitteenä. Suunnitelma on vahvistettavana ympäristöministeriössä.

Lisätietoja

erikoissuunnittelija Mikael Nordström
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut
puh. 0400 445 234
s-posti: mikael.nordstrom(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 4.6.2020