Suoverkosto-LIFE numeroina:

 • Ennallistamissuunnitelmia tehtiin 35 kpl.
 • Hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin kolmelle Natura 2000 -alueelle.
 • Järjestettiin useita ennallistamiskoulutuksia, joissa oli yhteensä lähes 380 osanottajaa.
 • Suojeluun hankittiin lähes 600 hehtaaria arvokkaita soita Keski- ja Itä-Suomessa.
 • Ennallistettiin ojituksen heikentämiä soita lähes 4800 ha 51:llä Natura 2000 -alueella eri puolilla Suomea.
 • Ojia tukittiin ja padottiin yli 1 000 kilometriä ja soilta poistettiin ojituksen jälkeen kasvanutta puustoa lähes 900 tukkirekallista.
 • Soiden metsäsaarekkeita ennallistettiin yli 100 ha 6:lla Natura 2000 -alueella lisäämällä lahopuuta ja suojelualueilla olevia tarpeettomia metsäautoteitä maisemoitiin yli 3,5 kilometriä.
 • Hankkeen ennallistamistyömailla eri maakunnissa työllistettiin yli 100 urakoitsijaa tai urakointiyritystä, yhteensä yli 90 henkilötyövuoden verran.
 • Kahdelle retkeilijöiden suosimalle kohteelle rakennettiin pitkospuita yli 2,5 kilometriä. Useille kohteille tehtiin uusia opastetauluja. Lisäksi rakennettiin yksi lintutorni.
 • Lasten opastetuille suoretkille eri puolilla Suomea osallistui yli 3500 lasta. Suoretkiä varten tuotettiin suoaiheinen tehtävävihkonen.
 • Liikuntarajoitteisten opastetuille suoretkille Leivonmäen, Seitsemisen ja Torronsuon kansallispuistoissa osallistui yli 500 henkilöä.
 • Toteutettiin lapsille suunnattu kiertävä suonäyttely.
 • Tuotettiin youtube.com:issa ilmaiseksi katseltavissa oleva 10-osainen Nykysuon käsikirja, jossa video-ja valokuvamateriaalia ja piirrosanimaatiota yhdistäen kerrotaan Suomen suoluonnon historiasta ja nykytilasta sekä Suoverkosto-LIFE-hankkeesta.
 • Tuotettiin internetissä vapaasti käytettävissä oleva suoaiheinen visailu koululaisille.
 • Hanke oli esillä mediassa yli 250 kertaa, joista 10 kertaa televisiossa.
 • Seurattiin  soiden ennallistamisen vaikutuksia suolla liikkuvien vesien määrään ja laatuun, kasvillisuuteen, lintuihin, perhosiin ja sudenkorentoihin. Tulosten avulla kyettiin todentamaan, että ennallistamisen ansiosta on saatu sysättyä käyntiin soiden palautuminen kohti luonnontilaista suota.

Tiedot on koottu myös esitteeseen Suoverkosto-LIFE – Suomen soiden hyväksi  (julkaisut.metsa.fi).   

Päivitetty viimeksi 2.6.2020