Hankkeeseen kuului 54 Natura 2000 -aluetta Hangosta Kittilään. Soita ennallistettiin 51 alueella yhteensä lähes 4800 hehtaarin verran. Ennallistamistoimet ulottuivat 11 kohteessa myös Natura-alueeseen rajoittuviin, pääosin valtion omistuksessa oleviin soihin.

Lisäksi kahdelle alueelle, Kilpisuolle ja Laihistennevalle, laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa arvioidaan alueen nykytila, uhkatekijät ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Kilpisuolla ja Kauhanevalla korjattiin ja parannettiin myös retkeilyvarustusta.

Luonnonsuojelualueiden perustaminen ja hankinta Suoverkosto-LIFEn yhteydessä

Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oli hankkia valtiolle tai perustaa yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi vähintään 370 hehtaaria arvokkaita suoalueita kuudelta alueelta: Suojärviensuo–Niittosuo, Saarisuo–Valleussuo–Löytösuo–Hirvilampi, Laihistenneva–Härkäneva–Vahvasenjoki, Losonvaara, Seläntauksen suot sekä Aittosuo–Leppäsuo–Uitusharju.

Suoverkosto-LIFE-hankkeen alueet kartalla.

Natura-alueet on esitelty verkkopalvelussa www.ymparisto.fi. (Suluissa kohteen ennallistamistavoite. )

1. Stormossen (36 ha)
2. Rajasuo (17)
3. Petkelsuo (21)
4. Kytäjä–Usmi (17)
5. Nukinrahka–Hirvilamminsuo (60)
6. Koskeljärvi (32)
7. Iso-Hölö (35)
8. Himmaistenrahka (43)
9. Pitkäsuo (50)
10. Kukilankeidas (25)
11. Haapakeidas (600)
12. Helvetinjärvi (200)
13. Lauhanvuori (325)
14. Kauhaneva–Pohjankangas (240)
15. Kolovesi (28)
16. Pirjatanneva (86)
17. Kermajärvi (58)
18. Pässilänvuori (35)
19. Aittosuo (21)
20. Laihistenneva–Härkäneva (0)
21. Pyhä-Häkki (95)
22. Saarisuo–Valleussuo (12)
23. Kilpisuo (0)
24. Pohjoisneva (350)
25. Eitikansalon suot (25)
26. Salamajärvi (141)
27. Suojärviensuo (17)
28. Seläntauksen suot (57)
29. Hukkasuo (28)
30. Pilvineva (200)
31. Kotkanneva ja Pikku-Koppelon metsät (120)
32. Särkkälammit (8)
33. Päävaara (11)
34. Kansikkopuro (3)
35. Kuoppasuo (18)
36. Eteläneva–Viitasalonneva–Seljänneva (130)
37. Saarisuo–Kurkisuo (200)
38. Losonvaara (16)
39. Kansanneva–Kurkineva–Muurainsuo (130)
40. Haapaveden lintuvedet ja suot, Köyrynrimpi ja Porerimpi (110)
41. Antinmäki–Kylmänpuro–Hevossuo (6)
42. Rumala–Kuvaja–Oudonrimmet (120)
43. Pitkäsneva (13)
44. Haarasuo (30)
45. Tormuan Pohjavaara/ Särkilammin suot ja Kortepaikan puro (74)
46. Tervajärvi–Ouvonsuo (110)
47. Liejusuo–Kaakkurisuo (27)
48. Salmitunturi–Rääpysjärvi (20)
49. Syöte (70)
50. Asmuntinsuo–Lamminsuo (55)
51. Tynnyriaapa (77)
52. Termusaapa (18)
53. Ellitsa (8)
54. Pomokaira (21)

Päivitetty viimeksi 2.6.2020