Viestintä Suoverkosto LIFE -hankkeessa (2010–2014)

Suot ovat mitä suomalaisinta luontoa. On pieniä ja suuria soita; puuttomia nevoja, ravinteisia lettoja, käkkärämäntyisiä rämeitä, hämyisiä korpia, ajoittain tulvan alle jääviä luhtia ja paljon muuta.

Suotiedon ja -tietoisuuden parantaminen

Hanke on viestinyt aktiivisesti suoluonnon monimuotoisuudesta sekä soiden merkityksestä. Suoluonnon hoitajille on laadittu ennallistamisopas ja koululaisille uudenlaisia oppimispaketteja.

Nykysuon käsikirja  (julkaisut.metsa.fi) on piirroksia, valokuvia ja liikkuvaa kuvaa jännittävällä tavalla yhdistelevä oppimispaketti, joka on katsottavissa videosarjana Youtubessa, luontokeskuksissa myös DVD:nä.

Se kertoo koululaisille soiden arvoista, monimuotoisuudesta ja käyttöhistoriasta sekä hankkeen toimenpiteistä.

Lapset katsovat seinällä olevaa taulua.
Keski-Suomen museossa. Kuva: Johanna Rotko.

Luontokeskuksesta toiseen kiertää vuodesta 2012 lähtien innostava
Seikkailu Suolla -näyttely tietokonevisioineen.

Näyttelyn teemaan liittyy myös tehtävävihko (julkaisut.metsa.fi), joka on saatavilla Metsähallituksen verkkosivuilla.

Vuonna 2013 valmistunut Ojitettujen soiden ennallistamisopas (julkaisut.metsa.fi) jakaa tietoa parhaista käytännöistä ja mittavan ennallistamistyön aikana hankituista kokemuksista.

Lisäksi soiden ennallistamisista ja seurantojen tuloksista tiedotettiin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Hankkeen päätteeksi valmistui esite, jossa hankkeen tulokset esitellään lyhyesti: Suoverkosto-LIFE – Suomen soiden hyväksi (julkaisut.metsa.fi).

Retket ja palvelurakenteiden kunnostus

Uudet pitkokset on asennettu avosuolle. Niiden vieressä vielä kasassa poistettuja lahonneita pitkospuita.
Kauhanevan vanhat ja lahonneet pitkospuut uusittiin 3013. Kuva: Metsähallitus / Jouni Penttinen.

Hankkeessa on laadittu esikoululaisten ja ala-asteen ylimpien luokkien suoretkiä varten suoaiheiset tehtäväaineistot. Ohjattuja suoretkiä tehtiin ennen kaikkea Pirkanmaan soille, esimerkiksi Kauhanevalle.

Erityishuomion suoretkillä saavat myös liikuntaesteiset, joille järjestettiin esteetöntä retkeilyä esimerkiksi Haapakeitaalle ja Torronsuolle.

Retkillä oli yhteensä yli 4000 osallistujaa.

Kauhanevan ja Kilpisuon lintutorneja on kohennettu ja pitkospuita vaihdettu uusiin.

Lisätietoa

Videosarja: Nykysuon käsikirja dvd:n kansiNykysuon käsikirja koululaisille

Videosarjassa on 10 osaa. Tutustu (julkaisut.metsa.fi)

Suovisa koululaisille

Suomessa on soita enemmän kuin missään muualla saman kokoisella alueella. Tunnetko sinä suot? Testaa suotietämystäsi kolmiosaisen monivalintavisan avulla (julkaisut.metsa.fi/visat).

Julkaisuja

Päivitetty viimeksi 2.6.2020