Soiden vesitalous palautettiin ennalleen

Kaivinkone tukkii suo-ojaa. Kuva: S.-K. Rautio.

Suoverkosto-LIFE-hankkeessa 2010–2014 ennallistetut suot on aikoinaan ojitettu metsätalouskäyttöön. Ojitus on kuivattanut soita ja lisännyt puuston määrää ojitetuilla alueilla ja niiden läheisillä suoalueilla.

Hankkeen aikana ojia täytettiin yli miljoona metriä. Tarvittaessa apuna käytettiin turve- ja puupatoja. Turpeesta tehtävillä pintavalleilla ohjataan vettä saroille.

Hankkeen päättyessä soita oli ennallistettu lähes 4 800 hehtaaria.

Ennen ojitusta avoimina olleiden soiden ennallistaminen edellyttää puuston poistamista ojitetuilta soilta. Hankkeen aikana puustoa poistettiin lähes 900 tukkirekallista.

Lahopuuta lisää, tarpeettomia metsäautotietä pois

Metsuri kaataa puita suolla. Kuva: Metsähallitus / Jere Ekosaari.

Soiden ja suometsäsaarekkeiden monimuotoisuutta parannettiin lisäämällä lahopuun määrää neljän alueen metsissä ja soilla. Tuoretta lahopuuta tehtiin kaulaamalla ja kaatamalla puita juurineen yhteensä 83 hehtaarin alalla.

Tarpeettomia metsäautoteitä poistettiin käytöstä n. 3,5 kilometriä kahdella hankealueella. Tienpinta rikottiin kaivinkoneella ja tiemassoja leviteltiin tieojiin. Näin vähennettiin soiden ja metsien pirstaloitumista sekä helpotettiin tiepohjan taimettumista.

Lisätietoa

Päivitetty viimeksi 2.6.2020