Päiväperhonen kukalla.
Niittyhopeatäplä (clossiana selene). Kuva: Metsähallitus / Mikko tiira.

Suoverkosto-LIFE-hankkeessa 2010–2014 tehdyn ennallistamisen onnistumista ja vaikutuksia seurattiin hankkeessa monipuolisesti. Ojien täytön onnistuminen ja patojen pitävyys tarkistettiin ennallistamista seuraavana vuonna maastokäynnillä joka kohteella.

Ennallistaminen vaikuttaa soiden vesitalouteen, kasvillisuuteen ja eläimistöön monella tavalla. Ennallistetuilta soilta kerättiin tietoa hydrologisista muutoksista, kasvillisuudesta, päiväperhosista ja sudenkorennoista sekä kapustarinnan (Pluvialis apricaria) pesinnästä. Tietoja verrattiin myös ojiteluilta alueilta ja luonnontilaisilta soilta kerättyihin vastaaviin tietoihin.

Hankkeessa seurattiin myös ennallistamisen vaikutuksia Pohjois-Pohjanmaan runsasravinteisilla letoilla. Seurannoilla pyritään saamaan lisää tietoa ennallistamistoimien vaikutuksista lettojen vesitalouteen ja ennen kaikkea veden laatuun sekä kasvillisuuteen.

Hankkeen päättyessä seurantojen tulokset kootaan julkaisuksi. Seurannat toteutettiin yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen, Jyväskylän yliopiston sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoa

Päivitetty viimeksi 2.6.2020