Suunnittelu ja koulutus on ennallistamisen onnistumisen edellytys

Seitsemän kartoittajaa suolla paperinivaskat käsissä.
Työ aloitetaan perehtymällä alueeseen. Kuva Metsähallitus / Sanna-Kaisa Rautio.

Soiden ennallistamista edeltää huolellinen ja asiantunteva suunnittelu. Suunnitelmat perustuvat maastokäynteihin, monipuoliseen luontotietoon alueen nykytilasta sekä vanhoihin ilmakuviin, joista voidaan päätellä millainen suo oli ennen ojitusta. Hankkeen ensimmäisten vuosien aikana laadittiin ennallistamissuunnitelmat hankealueille.

Metsähallitus on järjestänyt aikaisemmissa LIFE-hankkeissa (Kuten Metsä-LIFE) ennallistamiskoulutusta ennen kaikkea metsien ja soiden ennallistamisesta vastaaville metsureille. Suoverkostohankkeessa ennallistamiseen osallistuvien suunnittelijoiden, suojelubiologien ja metsureiden soiden tietotaitoa parannettiin järjestämällä koulutusta eri maastokohteissa.

Hoidon ja käytön suunnittelu

Asiantunteva suojelualueen hoidon ja käytön suunnittelu on useissa tapauksissa tarpeen alueiden luontoarvojen säilymiselle. Suunnitelmissa sovitetaan yhteen maankäyttö, virkistyskäyttö ja luonnonsuojelu.

Sudenkorento puun rungolla. Taustalla näkyy avoin suo ja metsää.
Suoukonkorento (aeshna subarctica). Kuva: Metsähallitus / Jussi Mäkinen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmat sisältävät tietoa

  • alueen nykytilasta sekä muinaisesta ja nykyisestä käytöstä
  • hoidon ja käytön tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä
  • suunnitelman toteutukseen tarvittavista resursseista
  • toimenpiteiden vaikutuksista suojeltavien lajien ja luontotyyppien tilaan.

Hankkeen aikana tehtiin hoito- ja käyttösuunnitelmat kolmelle alueelle Keski-Suomessa: Kilpisuolle, Laihistenneva–Härkäsuolle ja Aittosuolle. Suunnitelmat laadittiin Keski-Suomen ELY-keskuksen johdolla yhteistyössä alueen omistajien, asukkaiden ja retkeilijöiden kanssa.

Päivitetty viimeksi 2.6.2020