Ilmakuva suosta, jonka ojat on tukittu.
Ennallistettua Kauhanevaa ilmasta. Kuva: Metsähallitus.

Boreaalisten soiden ennallistaminen Natura 2000 -alueilla

Vuodenvaihteessa 2014/2015 päättynyt Suoverkosto-LIFE oli Suomen siihen asti suurin EU:n LIFE Luonto -rahaston hanke.

Metsähallituksen luontopalvelujen johdolla toteutettu hanke ennallisti lähes 4 800 hehtaaria arvokkaita suoalueita eri puolilla Suomea ja jakoi suotietoa suomalaisille ja kansainvälisesti monin tavoin. Ennallistaminen myös työllisti urakoitsijoita 90 henkilötyövuoden verran.

Euroopan unionin jäsenmaiden edustajat palkitsivat hankkeen viiden parhaimman joukossa niistä hankkeista, jotka päättyivät vuonna 2015. http://ec.europa.eu/environment/pdf/31_05_2016_en.pdf

Tutustu hankkeen tuloksiin:

Mitä kaikkea suo antaa meille ja miten kerromme siitä muille? Lue lisää hankkeen Viestintä-sivulta.

Suomella on merkittävä ja vaativa kansainvälinen vastuu havumetsävyöhykkeen suoluonnon kirjon säilyttämisestä. Suoluonnon monimuotoisuus on ollut Suomessa suurempi kuin missään muualla samankokoisella alueella. Eniten suoluontoa ovat muuttaneet laajamittaiset metsäojitukset 1900-luvun jälkipuoliskolla.

Hankkeen tavoitteena oli palauttaa ojitettujen soiden vesitalous ja maisema luonnonmukaisemmaksi täyttämällä ojia ja vähentämällä puustoa. Ennallistamisesta hyötyvät useat arvokkaat suoluontotyypit kuten aapasuot, keidassuot, letot ja korvet. Tärkeänä tavoitteena oli myös lisätä kansalaisten suoluontotietämystä ja tarjota suoelämyksiä.

Hankkeen kustannusarvio oli 6,7 miljoonaa euroa, josta Euroopan komissio rahoitti puolet. Suoverkosto-LIFE-hankkeen (Boreal Peatland LIFE) toteutti Metsähallituksen luontopalvelut yhteistyössä Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kanssa.

Lisätietoa:

Katso esittelyvideo Suoverkosto-LIFEn toiminnasta (youtube.com)

Päivitetty viimeksi 2.6.2020