Metsähallitus on laatinut Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelma on käsikirjoitus, jolla ohjataan kansallispuiston virkistys- ja muuta käyttöä sekä luonnon ja kulttuuriympäristön suojelua alueella tulevien 10–15 vuoden ajan.

Keskeisiä ja kansallispuiston käyttäjien kannalta merkittäviä asioita suunnittelussa ovat mm. kulkuväylät puistoon, opasteet, retkeilyreittien ja palvelurakenteiden sijoittaminen, luontoarvojen turvaaminen ja yhteistyö paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut ja lähetetty 17.12.2013 vahvistettavaksi ympäristöministeriöön.

Suunnittelualue

Suunnitelma koskee Sipoonkorven kansallispuistoa, Helsingin valtiolle luovuttamia, puistoon liitettäviä maita, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueita Sipoonkorvessa sekä kansallispuistoon rajoittuvia yksityisiä luonnonsuojelualueita. Yksityisillä alueilla suunnitelma on suositusluontoinen, eikä sido maanomistajaa. Mikäli yksityisillä alueilla tehdään suunnitelman perusteella esimerkiksi luonnonhoitotöitä tai rakennetaan retkeilyn palveluvarustusta, edellyttää tämä aina kirjallista sopimusta maanomistajan ja Metsähallituksen välillä.

Sipoonkorven kansallispuisto sijaitsee Sipoon, Vantaan ja Helsingin kuntien alueella, noin parinkymmenen kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Puisto on perustettu vuonna 2011 ja sitä hoitaa Metsähallituksen luontopalvelut. Kasvavia kävijämääriä palvelemaan rakennetaan lähivuosina retkeilyreittejä ja -rakenteita, kuten tulentekopaikkoja.

Suunnittelun toteutus

Kansallispuiston ensisijainen tarkoitus on luonnon suojelu, mutta sen ohella luonnon virkistyskäyttö ja retkeily sekä opetus ja luonnonharrastuksen edistäminen ovat puiston päätehtäviä. Paikallisten asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien näkemykset ja tarpeet ovat keskeisessä roolissa Sipoonkorven kansallispuiston käyttöä suunniteltaessa ja suunnitelma tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Suunnittelun kuluessa on mm. järjestetty kaikille avoimia yleisötilaisuuksia ja kerätty palautetta ja kehittämisehdotuksia. Metsähallituksen asiantuntijat ovat myös vastanneet kysymyksiin ja kommentteihin verkossa.

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 2.6.2020