Metsähallitus on laatinut Selkämeren kansallispuiston ja alueen Natura 2000 -alueille hoito- ja käyttösuunnitelman. Suunnitelma on käsikirjoitus, jolla ohjataan kansallispuiston virkistys- ja muuta käyttöä sekä luonnon ja kulttuuriympäristön suojelua alueella tulevien 10–15 vuoden ajan. Suunnitelma kattaa myös Rauman kaupungin omistamat, kansallispuistoon liitettävät alueet sekä kaupungin luonto- ja retkeilyalueen Rauman saaristossa. Rauman kaupungin alueiden osalta suunnitelma on laadittu yhdessä Rauman kaupungin kanssa.

Keskeisiä ja kansallispuiston käyttäjien kannalta merkittäviä asioita suunnittelussa olivat mm. käyntikohteet ja niiden kehittäminen, opasteet, retkeilyreittien ja palvelurakenteiden sijoittaminen, luontoarvojen turvaaminen ja yhteistyö paikallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelmassa käsitellään myös mm. kalastusta, metsästystä ja kulttuuriperintöä.

Ympäristöministeriö on vahvistanut suunnitelman 12.1.2017.

Suunnittelualue

Laki Selkämeren kansallispuistosta astui voimaan 1.7.2011. Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan kansallispuistoon kuuluville Natura 2000 -alueille:

  • Seksmiilarin saaristo
  • Katanpää
  • Uudenkaupungin saaristo
  • Rauman saaristo
  • Luvian saaristo
  • Preiviikinlahti
  • Gummandooran saaristo
  • Pooskerin saaristo
  • Ouran saaristo
  • Kasalanjokisuu.

Suunnittelukohteita on Kustavin, Uudenkaupungin, Pyhärannan, Rauman, Eurajoen, Luvian, Porin ja Merikarvian kunnissa.

Selkämeren kansallispuiston pinta-ala on noin 91 200 hehtaaria, mistä 89 658 ha on vettä. Suunnittelukohteina olevien Natura-alueiden pinta-ala on 103 663 ha, ja niissä on 1 741 ha yksityisiä luonnonsuojelualueita. Koko suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 186 000 ha, mistä vettä on noin180 000 ha.

Lisätietoja:

erikoissuunnittelija Mikael Nordström
sähköposti: mikael.nordstrom(at)metsa.fi
puh. 0206 39 4654, gsm 0400 445 234
Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut

Päivitetty viimeksi 2.6.2020