Metsähallituksen Luontopalvelut päivittää Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa vastaamaan kasvaneisiin käyntimääriin. Suunnitelman avulla sovitetaan luonnon, kansallispuistossa kävijöiden sekä sidosryhmien tarpeita yhteen.

Lausuntokierros 26.6.2023 asti

Seitsemisen hoito- ja käyttösuunnitelmasta kerätään lausuntoja alkukesästä 2023. Suunnitelman luonnoksesta voi antaa lausunnon 26.6.2023 mennessä.

Lausunnot ja mielipiteet pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Kaikilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmien sisältöjä. Saadun palautteen perusteella Metsähallitus viimeistelee suunnitelman kesän 2023 aikana. Yhteenveto palautteista, niiden vastineista ja ehdotusten pohjalta tehdyistä muutoksista liitetään hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Suunnitelman päivitys

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ohjataan kävijöitä alueille, jossa luonto- ja kulttuuriperintöarvoille ei aiheudu vahinkoa. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään myös tulevaisuuden tavoitteet esimerkiksi luonnonhoidolle ja määritellään kestävän käytön rajat. Suunnitelmassa kuvataan lähitulevaisuuden käytännön toimet mm. retkeilymahdollisuuksien osalta. Suunnittelualueeseen kuuluu Seitsemisen kansallispuisto, mutta puiston reitistö linkittyy myös alueen ulkopuolisiin retkeilyreitteihin ja virkistyspalveluihin.

Hoidon- ja käytön suunnittelussa noudatetaan osallistavaa suunnittelua, jossa puiston käyttäjät, kuntalaiset, viranomaiset ja muut sidosryhmät voivat sanoa mielipiteensä ja näkemyksensä kansallispuiston kehittämisestä, arvoista tai vaikkapa retkeilyrakenteiden sijoittelusta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen karttapohjainen palautekysely Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta oli avoinna 23.6.–22.8.2022. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Lisätietoja

Seitsemisen kansallispuiston luonto ja palvelut (luontoon.fi)

Maankäytön erityisasiantuntija Teemu Rintala
Metsähallitus,Järvi-Suomen Luontopalvelut
teemu.rintala@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 24.5.2023