Metsähallituksen Luontopalvelut päivittää Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa vastaamaan kasvaneisiin käyntimääriin. Suunnitelman avulla sovitetaan luonnon, kansallispuistossa kävijöiden sekä sidosryhmien tarpeita yhteen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ohjataan kävijöitä alueille, jossa luonto- ja kulttuuriperintöarvoille ei aiheudu vahinkoa. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellään myös tulevaisuuden tavoitteet esimerkiksi luonnonhoidolle ja määritellään kestävän käytön rajat. Suunnitelmassa kuvataan lähitulevaisuuden käytännön toimet mm. retkeilymahdollisuuksien osalta. Suunnittelualueeseen kuuluu Seitsemisen kansallispuisto, mutta puiston reitistö linkittyy myös alueen ulkopuolisiin retkeilyreitteihin ja virkistyspalveluihin.

Osallistuminen suunnitteluun

Hoidon- ja käytön suunnittelussa noudatetaan osallistavaa suunnittelua, jossa puiston käyttäjät, kuntalaiset, viranomaiset ja muut sidosryhmät voivat sanoa mielipiteensä ja näkemyksensä kansallispuiston kehittämisestä, arvoista tai vaikkapa retkeilyrakenteiden sijoittelusta.

Metsähallituksen Luontopalvelujen karttapohjainen palautekysely Seitsemisen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta on avoinna 23.6.–22.8.2022. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuoden 2022 aikana hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Seitsemisen hoito- ja käyttösuunnitelmaa on mahdollisuus kommentoida myös perinteisenä lausuntona myöhemmin tänä vuonna.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Seitsemisen kansallispuiston tulevaisuuteen

Tervetuloa vastaamaan Metsähallituksen Luontopalvelujen kyselyyn, jonka tarkoitus on koota alueen käyttäjiltä asiakaskokemusta, tietoa ja toiveita Seitsemisen kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelun tueksi. Keräämme tällä kyselyllä tietoa ja mielipiteitä mm. alueen saavutettavuudesta, harrastusmahdollisuuksien ja palvelujen kehittämisestä sekä luonnosta ja historiasta. Näkemyksesi on arvokas!

Kyselyyn on helpointa vastata tietokoneella tai tabletilla, mutta kysely toimii myös älypuhelimessa. Aikaa vastaamiseen kuluu 10–20 minuuttia. Vastausaikaa on 22.8.2022 klo 15.00 asti. Kyselyssä ei kerätä vastaajia yksilöiviä henkilötietoja, eivätkä vastaukset ole yhdistettävissä yksittäisiin henkilöihin.

Metsähallituksen Luontopalvelujen kysely (new.maptionnaire.com/q/3xl4zr37f3w6)

Lisätietoja

Seitsemisen kansallispuiston luonto ja palvelut (luontoon.fi)

Erikoissuunnittelija Teemu Rintala
Metsähallitus,Järvi-Suomen Luontopalvelut
teemu.rintala@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 23.6.2022