Neljä punamultaista puutaloa ja kauempana majakka. Pihapiirissä on tuoretta heinää heinäseipäillä.
Kuva: Minna Uusiniitty-Kivimäki.

Säppi on Selkämeren helmi

Luvian ja Porin edustalla, ulkomerellä sijaitseva Säpin majakkasaari on yksi Selkämeren kansallispuiston kärkikohteista. Säpin saari on sekä luonnoltaan että kulttuuriperinnöltään ainutlaatuisen rikas, ja se on tärkeä kohde useille eri käyttäjäryhmille. Säppi houkuttelee kasvavassa määrin luontomatkailijoita, mutta myös esimerkiksi kalastajat, viranomaiset ja lintuharrastajat ovat säännöllisiä Säpin kävijöitä.

Saaren luontoarvojen ja historiallisten rakennusten ylläpito edellyttää jatkuvaa hoitoa ja yhteensovittamista kasvavan kävijäpaineen kanssa. Säppi onkin monipuolisten ja merkittävien arvojensa vuoksi yksi Selkämeren kansallispuiston eniten panostuksia ja kehittämistä vaativista kohteista.

Sekä hoito ja ylläpito että kävijöiden tarpeet edellyttävät turvallista pääsyä saareen. Tällä hetkellä Säpin hoidon ja käytön pullonkaulana on yli satavuotias satama, joka ei mataloitumisen ja huonon kuntonsa vuoksi enää palvele nykyisiä tarpeita. Ellei mitään tehdä, nykyinen laituri on vaarassa sortua. Jos näin kävisi, saaren käyttö ja hoito loppuisivat ja suojeluarvot menetettäisiin.

Metsähallitus on laatinut suunnitelman ja jättänyt Aluehallintovirastolle lupahakemuksen sataman kunnostamisesta. Investoinnille ei kuitenkaan vielä ole rahoitusta.

Säpin pelastamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja resursseja

Säppiin liittyvän kehittämisen ja yhteistyön työkaluksi käynnistettiin Säppi merellisen matkailun helmeksi -hanke, jolle saatiin rahoitusta Satakuntaliiton maakunnan kehittämisrahasta. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2015 – 31.3.2017 ja kokonaisbudjetti 53 600 €.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta. Tarkoituksena on ensinnäkin nostaa esiin Säpin sataman tilanne ja toimia rahoituksen saamiseksi sen kunnostukseen. Sataman kunnostaminen on kaikkein kiireellisin ja kriittisin toimenpide Säpissä. Vain sen avulla Säppi voidaan pelastaa. Ankarissa olosuhteissa sataman kunnostaminen on kuitenkin mittava projekti, ja siksi siihen tarvitaan valtion erillisrahoitusta.

Toiseksi hanke pyrkii saarella toimivien lukuisten organisaatioiden toiminnan yhteiskoordinointiin. Hanke kokoaa yhteen Säppiin liittyvät toimijat määrittelemään yhteisen vision ja tavoitteet Säpin kehittämiseksi sekä pohtimaan toimenpiteitä, joilla yhteiseen visioon pyritään. Tämän yhteistyön tuloksena syntyvä “monitoimijamalli” auttaa Säpissä toimivien organisaatioiden yhteistyötä. Yhteiset pelisäännöt luovat reunaehdot Säpin kehittämiselle tulevaisuudessa niin matkailun, kulttuuriperinnön ja luonnonhoidon ylläpidon kuin vesiturvallisuuden osalta.

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 4.6.2020