Mutkitteleva joki metsän keskellä. Joesta jousee vesihöyryä.
Oulangan kansallispuiston Kitkajoki Päähkänän laelta kuvattuna. Kuva: Metsähallitus.

SAINT oli kolmevuotinen kansainvälinen matkailun kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli edistää, kehittää ja markkinoida matkailupalveluita ja -tuotteita, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisen luonnosta nauttimisen sekä luonnon ja paikallisen kulttuurin kokemisen kiireettömyyden kautta. Hankkeessa hyödynnettiin Koillismaalle omaleimaisia luonto- ja kulttuurimatkailupalveluita ja -tuotteita jalostaen niitä Slow Adventure -tuoteperheeseen yhteensopiviksi ja tunnistettiin niille oikeat kansainväliset kohderyhmät ja nykyaikaiset markkinointimenetelmät. Metsähallituksen Luontopalvelujen rooli hankkeessa oli tuoda esille mahdollisuuksia hyödyntää Koillismaan kansallispuistoja uusien Slow Adventure -tuotteiden kehitysalustana. Tällä lisättiin Luontopalvelujen yhteistyöyritysten liiketoimintamahdollisuuksia kansallispuistoihin perustuen.

Hankkeessa tuettiin toimintaan sitoutuneita Koillismaan matkailuyrityksiä kansainvälisen matkailun asiantuntijaverkoston ja Slow Adventure -kattoteeman avulla, jaettiin tietoa ja opittiin muiden maiden palveluista ja tuotteista, kartoitettiin uusia kohderyhmiä sekä testattiin ja kohdennettiin tuotteiden markkinointia. Metsähallitus osallistui hankkeessa Naturpolis Oy:n tukena mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Slow Adventure -tuotteiden markkinatuntemus: uusien matkailutrendien tunnistaminen, asiakassegmenttien määrittäminen ja matkailuyritysten asiakasymmärryksen lisääminen
  • Uusien markkinointimallien ja Slow Adventure -matkailuklustereiden kehittäminen, testaus ja käyttöönotto
  • Uuden teknologian hyödyntäminen Slow Adventure -tuotteiden markkinointiviestinnässä.

Hankkeelle myönnettiin rahoitus Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelmasta. Naturpolis Oy oli Suomen osalta hankkeen päätoteuttajana ja Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut osatoteuttaja. Hankkeen kohdealueita Suomessa olivat Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärven Syötteen alue. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Tanja Pohjola Kuusamon Naturpoliksessa. Metsähallituksen osalta hankkeen projektipäällikkönä oli erikoissuunnittelija Paula Aspholm.

Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2015–12.4.2018, sen päätoteuttaja oli University of Highlands and Islands Skotlannissa ja hankkeessa olivat mukana Skotlanti, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Islanti. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 1,8 M €, josta Koillismaan alueen budjetti oli 164 042 €.

Lisätietoa

Yhteyshenkilöt Suomessa

  • Kehityspäällikkö Veikko Virkkunen, Metsähallitus, veikko.virkkunen(at)metsa.fi
  • Projektipäällikkö Tanja Pohjola, 0400 174 242, tanja.pohjola(at)naturpolis.fi

Hankkeen esittely (pdf, 1 491 kt)

Päivitetty viimeksi 22.8.2023