Kaksi melojaa kanootissa jyrkän kallioseinämän vieressä.
Melojia Ukonsaaren kallioilla Kolovedellä. Kuva: Saara Lavi / Metsähallitus.

Maailmanperintökohteen hyödyt ja vastuut

UNESCO:n maailmanperintöluettelo on maailmanlaajuisesti tunnettu, arvokas status. Maailmanperintöluettelon kohteeksi pääseminen lisää julkisuusarvoa kansallisesti ja kansainvälisesti, ja tarkoittaisi merkittävää matkailu-brändiä ja näkyvyyttä koko Itä-Suomen alueelle. Kohteen saaminen lisäisi luontomatkailua alueella ja sitä kautta se myös edistää elinkeinoelämää ja työllisyysmahdollisuuksia. Samalla kun statuksen saaminen lisää alueen tunnettavuutta se vahvistaa myös paikallisten identiteettiä suhteessa omaan kohteeseensa, sillä opetuksellinen ja viestinnällinen puoli maailmanperintökohteilla on keskeistä. Maailmanperintökohde myös mahdollistaa erilaisten rahoitusten saamisen alueen kehittämiseen sekä luonnonsuojelualueiden hoitoon ja käyttöön. Lisäksi se lisää kansainvälistä verkostoitumista, esimerkiksi kahden kohteen välisen yhteistyön kautta ja myös maailmanperintökohteiden verkostojen välityksellä.

Maailmanperintökohteissa sitoudutaan tekemään maailmanperintökohteiden arvoja tunnetuksi ja laatimaan hallinto- ja kehityssuunnitelmia kohteelle. UNESCO:lle raportoidaan joka kuudes vuosi kohteen tilasta. Kohde ja sen arvot tulee säilyttää hyvässä kunnossa seuraaville sukupolville ja Saimaan tapauksessa saimaannorpan tulevaisuus on turvattava, jotta myös maailmaperintöstatus säilyy kohteella. On huomioitava, että maailmanperintökohteen rajausta on todella haastavaa jälkikäteen muuttaa ja alueellisten toimijoiden pitkänaikavälin sitoutuminen kohteeseen on tärkeää.

Vaikutukset paikallisille

Maailmanperintöstatus olisi merkittävä tunnustus meidän ainutlaatuiselle Saimaallemme, mikä voitaisiin saada siksi, että kohteen arvot on jo monin keinoin turvattu. Maailmanperintöstatus ei tarkoita uutta suojelualuetta Saimaalle. Suunnittelun kohteena oleva alue on suojeltua Natura 2000- verkostoa, ja norpan lajikohtaiset suojelutoimet ovat jo olemassa. Maailmanperintöluettelon hakemuksessa tulee vakuuttaa arvioitsijat siitä, että kohteen suojelu on turvattu jo kansallisella suojelulla ja lainsäädännöllä. Näistä toimista saamme palautetta osana hakemusprosessia. Maailmanperintökohde ei toisi mukanaan muutoksia maanomistukseen alueella. Status ei vaikuttaisi alueella asuvien ja mökkeilevien ihmisten arkiseen elämään, eikä sillä ole myöskään vaikutuksia muun muassa metsätalouteen ja maatalouteen alueella. Lisääntyviä matkailijoita ei ole tarkoitus ohjata yksityisomisteisille alueille, vaan jatkossakin valtion ja kuntien osoittamille virkistysalueille. Kohteilla panostetaan laajasti kestävään matkailuun.

Maailmanperintöstatuksen kautta on mahdollisuus myös alueellisesti hyötyä aiemmin tehdystä suojelusta. Saada tunnustusta jo nyt tehdyistä toimista ja käytännöistä, joita alueella luontoarvojen vaalimiseksi on tehty. Suunnittelun kohteena oleva Saimaan norppasaariston alue poikkeaa aiemmista Saimaalle suunnatuista suunnitelmista sillä, että kohteella on nyt kauttaaltaan suojelustatus. On hyvä huomioida, että vaikka joku Natura-alue jätettäisiin UNESCO:n maailmanperintökohteen ulkopuolelle, edelleen samat Natura 2000 -verkoston suojelutoimet ovat siellä olemassa. Natura-alueilla turvataan luonnonmonimuotoisuutta ja niiden arvojen säilymistä, joiden perusteella ne on verkostoon valittu. Saimaan Natura-alueilla tämä tarkoittaa keskeisesti saimaannorpan turvaamista. Täten Natura-alueiden suojelu ja saimaannorpan erityisyyteen keskittyvä maailmanperintökohde täsmäsivät hyvin toisiinsa.

Katso lisää Usein kysytyt kysymykset osiosta.

Päivitetty viimeksi 23.12.2021