Linna on kallion päällä kulttuurimaisemassa.
Raaseporin linna ilmasta.Kuva: Metsähallitus / Henrik Jansson.

Kehittämishanke 2014–2018

Metsähallituksen luontopalvelujen hoitoon siirtyi vuoden 2014 alusta Museovirastolta 29 arvokasta kulttuuriperintökohdetta kuten rauniolinnoja ja kivikautisia asuinpaikkoja.

Luontopalvelut on kokenut kulttuuriperinnön hoitaja, joka jo entuudestaan vastaa tuhansien muinaisjäännösten ja satojen arvokkaiden rakennusten suojelusta. Teemme yhteistyötä museoviranomaisten kanssa. Kunnostamme kohteita niiden arvon vaatimalla tavalla ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Metsähallitukselle on tärkeää, että kohde on kunnossa ja siistii ja että se on turvallinen kävijöille. Sen vuoksi parannamme kohteiden opastusta lisäämällä viitoitusta ja opastauluja ja asiakasturvallisuutta erilaisilla kunnostus- ja huoltotoimilla. Annamme tietoa kohteista Luontoon.fi-verkkopalvelun kautta.

Tutustu kohteisiin!

Kohteita kehitetään eläviksi tapahtumapaikoiksi

Historia kiinnostaa, ja monet Luontopalveluille siirtyneistä kohteista ovat tärkeitä niin matkailulle kuin paikallisillekin. Metsähallitus huolehtii vastuullisesti hoidossaan olevista historiakohteista ja kehittää niistä monipuolisia kohtaamispaikkoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on, että kohteet tuottavat iloa ja hyvinvointia kävijöille, mahdollisuuksia yrittäjille, euroja paikallistalouteen ja hyvää mainetta alueelle.

Kohteita kehitetään ennakkoluulottomasti, jotta niistä tulisi eläviä ja iloa tuottavia tapahtumapaikkoja. Kehittämistyössä kunnioitetaan kohteiden kulttuuriperintöarvoja.

Historian vetovoima mahdollistaa myös uusien matkailutuotteiden kehittämisen. Yrittäjien ja yhteisöjen kanssa tehdään yhteistyötä historian elävöittämisessä, opastuksessa ja kahvilatoiminnassa. Näin historia tuottaa ilon lisäksi myös euroja paikallistaloudelle.

Rahoitus

Museovirastolta siirtyneiden kohteiden tulevaa käyttöä ja toimintaa suunniteltiin Metsähallitukselle myönnetyn miljoonan euron määrärahan turvin.

Toimenpiteet

Vuonna 2014 kartoitettiin kohteiden nykytilaa ja kuntoa ja aloitettiin tarvittavien kunnostusten suunnittelu ja opastuksen kehittäminen verkossa ja paikan päällä maastossa.

Kävijätutkimuksia tehtiin kesällä 2014 Raaseporin, Kajaanin ja Kaarinan Kuusiston linnanraunioilla, Loviisan Svartholman merilinnoituksella ja Kotkan Langinkosken keisarillisella kalamajalla.

Kävijätutkimuksista kävi ilmi, että Metsähallituksen hoitamat historiakohteet tuovat hyvinvointia kävijöille ja paikallistalouteen. 

Tutkimusten tulokset ovat luettavissa osoitteessa julkaisut.metsa.fi.

Välimaan saamelaistilaa on kunnostettu vuonna 2015 ja 2016. Kajaanissa on järjestetty vuosittan vuodesta 2015 suuri yleisötapahtuma ”Linnanvirta”.

Vuoden 2016 aikana Raaseporin rauniolinnan alueelle valmistui uusi huolto- ja myyntirakennus, joka paransi merkittävästi alueen palveluja

Lisätietoa

Projektipäällikkönä toimi Sanna-Kaisa Juvonen, sanna-kaisa.juvonen(at)metsa.fi

Päivitetty viimeksi 1.12.2023