Tavoite

Yhdessä sidosryhmien kanssa luodaan innovatiivisella otteella Pohjanmaan valtion maiden ja vesien käyttöä ohjaava ja uusia mahdollisuuksia hyödyntävä strategisen tason suunnitelma vuosiksi 2018-2023.

Sisältö

Suunnitelma tehdään uuden Metsähallitusta koskevan lain, omistajapolitiikan, omistajan asettamien tavoitteiden ja Metsähallituksen strategian asettamissa raameissa yhdessä sidosryhmien kanssa. Pohjanmaan yhteistyöryhmässä on 28 edustajaa järjestö-, opetus- ja tutkimus-, yritys- sekä viranomaisorganisaatioista. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen Itä-Suomen yliopistosta.

Luonnonvarasuunnitteluprojektia vetää Metsähallituksen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kehityspäällikkö Johanna Leinonen Metsähallituksesta.

Suunnittelun etenemisestä vastaa projektiryhmä, jota vetää projektipäällikkö Tuulikki Halla Metsähallituksesta.

Menetelmät

Työryhmät kokoontuvat kolme kertaa. Työpajoja fasilitoi FT Paula Siitonen. Hän opettaa Aalto-yliopistossa luovan yhteistyön menetelmiä ja taitoja.

Työpajoissa etsitään yhdessä uusia innovatiivisia mahdollisuuksia Pohjanmaan valtion maista ja vesistä sekä sovitetaan yhteen niihin liittyviä erilaisia tavoitteita. Siten luonnonvarasuunnittelulla saavutetaan suomalaiselle yhteiskunnalle mahdollisimman hyvä kokonaishyöty.

Myös muilla sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää suunnittelualuetta koskevaa palautetta ja kehittämisideoita. Palautekyselyn avautumisesta viestitään Metsähallituksen verkko- ja sosiaalisen median kanavissa.

Lopputulos

Suunnitteluprojektin lopputuloksena valmistuu luonnonvarasuunnitelma. Se on toiminta-ohjelma, joka ohjaa Metsähallituksen toimintaa Pohjanmaan valtion mailla ja vesillä suunnitelmakauden 2018-2023. Lisäksi se kuvaa Metsähallituksen toiminnan vaikuttavuutta ja sen kehittymistä Pohjanmaan valtion mailla ja vesillä.

Lue lisää

Päivitetty viimeksi 28.4.2020