Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun suunnittelualue

Suunnittelualue muodostuu Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevista valtion omistamista maa- ja vesialueista. Alueita hoitaa Metsähallitus. Alueiden pinta-ala kattaa noin kolmasosan maakuntien koko maa- ja vesipinta-alasta*.

Metsähallituksen rooli suunnittelualueella vaihtelee. Laajimmat yhtenäiset valtion maa-alueet sijaitsevat Koillismaalla, ja siellä Metsähallituksen rooli on merkittävä. Alueen länsi- ja eteläosassa valtion maat ovat pienialaisempia ja enemmän hajallaan, mutta vesialueet puolestaan ovat suuria. Myös sieltä löytyy kuntia, joissa Metsähallituksen rooli on melko suuri.

(*Vaala oli 31.12.2015 asti osa Kainuun maakuntaa ja suunniteltiin osana Kainuun luonnonvarasuunnittelua 2014-2015. Vaala siirtyi 1.1.2016 osaksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Tämän vuoksi Vaala otetaan mukaan suunnittelualueeseen, jotta saadaan laskettua tiedot maakuntatasolla. Vaalaa koskevat päätökset on tehty osana Kainuun luonnonvarasuunnittelua.)

)

Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun suunnittelualue

Päivitetty viimeksi 28.4.2020