Aamusumua Syötteellä. Kuva: Jari Salonen

Lisätietoa

Suunnitteluun osallistuvat tahot Pohjanmaalla Luonnonvarasuunnittelu Metsähallituksessa, video Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelu, ppt-esitys

Projekti on päättynyt.

Luonnonvarasuunnitelma on julkaistu: Luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien valtion maa- ja vesialueille 2018-2023 (julkaisut.metsa..fi)

Kestävän käytön suunnittelua

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän käytön suunnittelua. Sitä tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Suunnittelualue

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueesta noin kolmasosa on valtion maa- ja vesialuetta ja Metsähallituksen hallinnassa. Ne muodostavat Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun suunnittelualueen. Lue lisää suunnittelualueesta.

Aikaisemmat suunnitelmat

Edellinen suunnittelukierros käytiin kymmenen vuotta sitten, ja silloin linjattiin Pohjanmaan valtion maiden käyttöä vuosille 2007-2016. Suunnitelman välitarkastus tehtiin vuonna 2011.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Tuulikki Halla
tuulikki.halla(at)metsa.fi, puh. 040 595 8943

Ohjausryhmän puheenjohtaja Johanna Leinonen (kehityspäällikkö, Metsähallitus)

Yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jukka Tikkanen (tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto)

Päivitetty viimeksi 28.4.2020