Aamusumua Syötteellä. Kuva: Jari Salonen

Lisätietoa

Projekti on päättynyt.

Luonnonvarasuunnitelma on julkaistu: Luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien valtion maa- ja vesialueille 2018-2023 (julkaisut.metsa.fi)

Luonnonvarasuunnittelu kaudelle 2023–2028 on käynnistetty. Suunnitelma laaditaan yhdessä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueille.

Kestävän käytön suunnittelua

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin strategista kestävän käytön suunnittelua. Sitä tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Suunnittelualue

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueesta noin kolmasosa on valtion maa- ja vesialuetta ja Metsähallituksen hallinnassa. Ne muodostavat Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun suunnittelualueen. Lue lisää suunnittelualueesta.

Aikaisemmat suunnitelmat

Edellinen suunnittelukierros käytiin kymmenen vuotta sitten, ja silloin linjattiin Pohjanmaan valtion maiden käyttöä vuosille 2007–2016. Suunnitelman välitarkastus tehtiin vuonna 2011.

Päivitetty viimeksi 14.8.2023