Metsähallituksen Luontopalvelut aloitti Pinkjärven ja Lastensuon Natura 2000 alueiden hoidon ja käytön suunnittelun keväällä 2015. Molemmat alueet sijaitsevat Eurajoen kunnassa ja ovat kokonaan Metsähallituksen hallinnassa.

Suunnitelma on ollut lausuntokierroksella. Se on vahvistettu Metsähallituksessa 10.12. 2021. Suunnitelma julkaistaan myöhemmin.

Suunnitelman tavoite

Säädösten mukaan myös Natura 2000 -alueille on tarvittaessa laadittava hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelmat on myös päivitettävä säännöllisesti. Hoito ja käyttösuunnitelman tekeminen on Metsähallituksen Luontopalvelujen ydintehtäviä ja siinä pyritään sovittamaan yhteen alueen käyttäjien tarpeet ja luonnonsuojelulliset tavoitteet sekä kehittämään aluetta mahdollisimman hyvin tulevaisuudessa. Suunnitelman toteutuminen riippuu Luontopalvelujen talous- ja henkilöresurssien lisäksi myös alueen toimijoiden kiinnostuksesta alueen kehittämiseen. Suunnitelma ohjaa alueiden virkistys- ja muuta käyttöä sekä luonnon ja kulttuuriperinnön suojelua seuraavien 10–15 vuoden ajan.

Suunnitelma osallistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi halutessaan kommentoida suunnitelmaa. Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa suunnittelusta ja tukena oli yhteistyöryhmä, jossa olivat mukana Eurajoen kunta, ELY-keskus, Metsäkeskus, Riistakeskus, Satakuntaliitto sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri. Yhteistyöryhmä kokoontui neljä kertaa. Lisäksi keskusteltiin erikseen muiden intressitahojen kanssa sekä jalkauduttiin pitämään kiinnostuneille kansalaisille ja paikallisille asukkaille muutamia iltapäivän pituisia ns. avoimien ovien tilaisuuksia keväällä 2016 Eurajoella ja Porissa. Pinkjärven laavuilla kerättiin yleisön mielipiteitä kesän ajan kyselylomakkein. Vastauksia tuli hyvin ja niitä on tarkasteltu suunnittelun apuna.

Lisätietoa:
Erikoissuunnittelija Satu Kalpio
Metsähallitus
Pohjoispuisto 7, 28100 Pori
puh 0400 377907

Lisätietoja

Päivitetty viimeksi 14.3.2022