Yleisötilaisuuksia ja teematyöpajoja pidettiin maalis- ja huhtikuussa 2019 luontokeskus Haltiassa ja eri puolella Nuuksion järviylänköä. Tilaisuuksiin osallistui runsaasti Nuuksion kehittämisestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä kuten paikallisia asukkaita, luontomatkailuyrittäjiä, loma-asukkaita sekä kansallispuistossa vapaa-aikanaan eri tavoin liikkuvia retkeilijöitä.

Metsähallituksen asiantuntijat olivat paikalla esittelemässä työtä, kansallispuiston nykytilaa eri näkökulmista (luonnonsuojelu, kulttuuriperintö, virkistyskäyttö ja luontomatkailu) sekä vastaamassa yleisön kysymyksiin ja kuuntelemassa mielipiteitä. Keskusteluun nousivat vahvasti koko järviylängön palvelut, ruuhkaisuus- ja liikennekysymykset sekä käytön ohjaaminen.

Palautetta ja ehdotuksia voi antaa koko suunnittelun ajan osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa. Mainitse otsikossa Nuuksion hoito- ja käyttösuunnitelma, palaute.

Karttapohjainen kysely järjestettiin kevätkesällä 2019.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa on luonnosvaiheessa vuoden 2020 alkupuoliskolla. Suunnitelmaluonnosta esitellään silloin. Tämän jälkeen suunnitelmaluonnos lähtee lausuntokierrokselle, jolloin kaikki asiasta kiinnostuneet voivat vielä antaa palautetta ja esittää mielipiteitä suunnitelmaan liittyen.

Delta i planeringen

Under hela planeringsprocessen har intressentgrupper och medborgare möjlighet att påverka skötsel- och användningsplanen för Noux nationalpark.

Skicka respons till adressen kirjaamo(at)metsa.fi eller per brev till Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 94, 01301 Vanda. Ange följande i rubriken: Skötsel- och användningsplan för Noux, respons.

En kartbaserad  förfråging arrangerades försommaren  2019.

Yleisötilaisuuksien esitykset / Presentationerna på infomöten 2019 (pdf)

Päivitetty viimeksi 6.6.2020