Ympäristöministeriö

Rahoittajat 2017

Ympäristöministeriö Maa- ja metsätalousministeriö

Hankekumppanit

Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kainuun liittoPohjois-Karjalan maakuntaliitto Metsähallitus

Yhteistyökumppanit

Finnish Lapland Tourist Board ry, LME (Lapin matkailuelinkeinon liitto) Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK ry

Yhteistyötahot

REILA-hanke (luc.fi)

Päivitetty viimeksi 30.5.2020