Paljon moottorikelkkailijoista lähdössä ajelulle. Puissa on juuri satanut lumi ja taustalla näkyy kerrostalo.
Moottorikelkkailijat. Kuva: Vastavalo.

Moottorikelkkailun edellytysten kehittäminen osana kestävää luontomatkailua

MOKEMA-hanke tähtäsi nykyistä selkeämpään ja turvallisempaan moottorikelkkailuun.

Hanke toimi huhtikuusta 2017 vuoden 2018 loppuun.

Tavoitteina oli kehittää moottorikelkkailua siten, että se tukee kestävää luontomatkailua. Kehityshanke loi suunnitelmat kelkkailun hallittuun ohjaamiseen väylästöillä, missä käyttäjät voivat turvallisesti ja selkeiden ohjeiden mukaisesti nauttia luonnosta ja lumisista maisemista.

MOKEMA-hanke oli valtakunnallinen hanke, pääpaino on Suomen lumisimmilla alueilla, Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Karjalassa. Eri sidosryhmiä otettiin mukaan osallistuvaan suunnitteluun, josta saatua tietoa käytetään moottorikelkkailun edellytysten kehittämiseen. Hanke koostui kuudesta tavoitteesta.

  1. Missä kulkea moottorikelkalla? Suunnitelma moottorikelkkailun pääväylästöstä ja sitä tukevasta pääväylästön ulkopuolisesta väylästöstä. Väylästön investointitarpeiden kartoitus.
  2. Yritystoiminnan tukeminen moottorikelkkailun osalta. Suunnitelma yrittäjien tarpeisiin. Matkailuyrittäjien maastoliikenneluvanhaun yksinkertaistaminen sekä parempien mahdollisuuksien luominen yritystoiminnan monipuolistamiseen ja uusille moottorikelkkatuotteille.
  3. Missä mennään, eikä eksytä! Paikkatietokantojen käytön yhdenmukaistaminen LIPAS-sovelluksen (liikuntapaikkasovellus) ja retkikartan (Retkikartta.fi) avulla. Paikkatietoaineisto ajan tasalle ja suunnitelma paikkatietoaineiston laadun ja käytettävyyden parantamiseksi.
  4. Löydänkö perille? Maasto-opasteiden yhtenäistäminen ja väylien turvallisuuden lisääminen REILA-hankkeen (reittimerkintöjen turvallisuus, luc.fi) suositusten mukaisesti.
  5. Kuka ylläpitää ja kuka kustantaa? Suunnitelma investointitarpeista, väylien ylläpidon rahoituksesta ja vastuunjaosta.
  6. Ovatko lait kohdallaan? Lainsäädännön kehittämisen pohdinta.

Tavoitteiden mukaisesti hankkeessa laadittiin kuusi suunnitelmaa:

1. Suunnitelma moottorikelkkaväylästöstä

2. Suunnitelma yritystoiminnan monipuolistamisesta

3. Suunnitelma ajantasaisen paikkatietoaineiston luomisesta

4. Suunnitelma uusista maasto-opasteista ja turvallisuusnäkökulman tuonti moottorikelkkailuun

5. Investointitarpeiden määrittely ja suunnitelma niiden rahoitukseksi

6. Ehdotukset lainsäädännön kehittämiseksi

Lisätietoja:

Maankäyttöpäällikkö Elina Stolt
Metsähallitus, Lapin luontopalvelut
elina.stolt@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 1.12.2023