Suunnittelun tilanne:

Suunnitelmaa valmisteltiin Metsähallituksessa vuosina 2009–2010 yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Suunnittelu on keskeytetty, koska todettiin, että alueen hoidon ja käytön linjaukset edellyttävät laajempaa tarkastelua, joka tehdään luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä.

Lisätietoja antaa:

Erikoissuunnittelija Mikael Nordström
mikael.nordstrom@metsa.fi

Päivitetty viimeksi 30.5.2020