Hanke Pohjois-Pohjanmaan luontokohteiden vetovoimaisuuden edistämiseksi luontoaktiviteetteja lisäämällä

Hankkeen toteutti Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut 1.3.2016–15.11.2017.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan vetovoimaisimpien luontoalueiden potentiaali kansainvälisen luontomatkailun näkökulmasta on poikkeuksellisen suuri. Nykyiset ja nousevat luontomatkailuaktiviteetit ovat kuitenkin varsin heikosti tuotteistettuja ja kärkiaktiviteettien näkökulmasta luontoalueiden mahdollisuudet ovat usein hyödyntämättömiä. Toisaalta Pohjois-Pohjanmaan matkailu tähtää vahvaan kansainvälistymiseen, joten vetovoimaisuuden ja luontoaktiviteettitarjonnan monipuolisuuden eteen pitää tehdä kehittämistyötä. Tällä aktivointihankkeella tunnistettiin Pohjois-Pohjanmaan kärjet luontoaktiviteettien kysynnässä ja tarjonnassa, vahvistettiin kohteiden tunnettuutta ja rakennettiin aktiviteettien yhteistyöverkosto ja kehittämispolut.

Maastopyöräily, vaellus, wildlife-matkailu, luontokuvaus ja melonta luonnonvesissä on tunnistettu erityisesti kesäsesongin osalta kärkiaktiviteetteina, joiden tuotteistaminen maakunnan kärkikohteissa tarjoaa uudenlaisia elämyksiä ja kasvumahdollisuuksia etenkin kansainvälisille luontomatkailumarkkinoille.

Hankkeen päämäärä oli tunnistaa kärkiaktiviteettien kehittämisen alueelliset mahdollisuudet, tarpeet ja kumppanit matkailusektorilta ja suunnitella tarkemmin tuleva kehittämistoiminta, sitouttaen kumppaneita aktiviteettien kehittämiseen. Tavoitteena oli myös tunnistaa muut kasvavat kansainväliset luontomatkailuaktiviteetit.

Hankkeella oli neljä päätavoitetta:

1. Kehitettävien kärkikohteiden/alueiden tunnistaminen kärkiaktiviteettien (maastopyöräily, vaellus, wildlife-matkailu, luontokuvaus ja melonta) tuotteistamisen näkökulmasta.
2.Investointi- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen kohteittain ja aktiviteeteittain: hankkeessa koottiin kunkin kärkiaktiviteetin näkökulmasta investointi- ja kehittämistarpeet suunnitelmamuotoon.
3. Matkailuyritysten ja muiden toimijoiden osaamisen lisääminen, osallistaminen suunnitteluun ja sitouttaminen tuotteistamiseen.
4. Kärkiaktiviteettien tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tulokset

  • Monipuolistuvien luontoaktiviteettien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaisimmissa luontokohteissa -julkaisu (julkaisut.metsa.fi)
  • Syötteen reittivideot, jotka on julkaistu Youtube:ssa Metsähallituksen Luontopalvelujen osoitteessa:
  • Maailman seikkailumatkailujärjestö ATTAn Euroopan toimintojen johtaja Chris Doylen Kuusamossa pitämä AdventureConnect -miniseminaarin, joka on katsottavissa Rural Finlandin Youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=Mkg9VLAXsCE
  • Hankkeessa toteutettiin mittava valokuvahankinta alueen vetovoimaisimmilla luontokohteilla. Valokuvahankintojen tarkoituksena on ollut paitsi antaa välineitä kärkiaktiviteettien tunnettuuden lisäämiselle, myös uudistaa luontoaktiviteetteihin liittyvää kuvaviestintää. Kuvien haluttiin olevan sisällöltään luontoon lähtemisen kynnystä madaltavia ja luonnon tuomaa iloa painottavia. Kuvat säilytetään Metsähallituksen Luontopalvelujen kuvapankissa Images.nationalparks.fi ja sieltä niitä voidaan antaa myös alueen muiden matkailutoimijoiden käyttöön.
  • Hanke järjesti matkailutoimijoille aktiviteettikohtaisia teemapäiviä ja tuotteistamistyöpajan: Rukalla MTB-tutuksi -teemapäivä, Syötteellä valokuvaus- ja kuvankäsittelytyöpaja sekä Kuusamossa yhteistyössä SAINT- ja Gateway to Kuusamo-Lapland -hankkeiden kanssa kesäluontoaktiviteettien tuotteistamistyöpaja.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Heidi Lumijärvi, Metsähallitus, Luontopalvelut
heidi.lumijarvi@metsa.fi

Päärahoittaja oli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Rahoitusviranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Päivitetty viimeksi 18.1.2022