Lapsi makaa mahallaan sammalpeitteisen suuren kiven päällä.
Kuva: Metsähallitus / Kati Vähäsarja

Passiivinen elämäntapa ja sen mukanaan tuomat ongelmat, kuten lihavuus ja mielenterveyden häiriöt, ovat suuria hyvinvointihaasteita. Näihin haasteisiin luonto tarjoaa runsaasti lääkkeitä, joista paljon on vielä hyödyntämättä. Luonto tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan, alueiden vetovoiman lisääntymiseen ja sitä myötä uusien työpaikkojen syntyyn sekä alueellisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Tarvitaan kuitenkin uudenlaisia palveluja ja sektorien välistä yhteistyötä, jotta luontoympäristöä voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristönä.

Päivitetty viimeksi 29.5.2020