Tavoitteet ja toimenpiteet

Luonto liikuttamaan -hankkeen päätösseminaari pidettiin 22.1.2015.

Hankkeen loppuraportti (julkaisut.metsa.fi).

Hankkeen tavoitteena oli kytkeä luonto nykyistä vahvemmaksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintaympäristöä.

Hanke pyrki monipuolistamaan luontoliikuntaan kytkeytyviä palveluja luontokohteissa sekä kehittämään palvelujen saatavuutta ja laatua, jotta eri tahojen ja kohderyhmien kynnys palvelujen hyödyntämiseen madaltuisi ja luontokohteiden käyttäjäkunta laajenisi.

Tavoitteena oli edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä kannustamalla aktiiviseeen elämäntapaan luontoliikunnan avulla.

Tärkeä osa hanketta oli tarjota ajankohtaista tietoa luonnon vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin sekä etsiä yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa keinoja tiedon soveltamiseen ja hyödyntämiseen uusien hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Hankkeessa luotiin yhteistyöverkostoja, lisättiin osaamista koulutuksin ja työpajoin, tehtiin selvityksiä, kehitettiin uusia toimintamalleja ja palvelutuotteita sekä tiedotettiin hyvistä käytännöistä.

Toteutus ja rahoitus

Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa 2.4.2013-31.1.2015. Kohdealueina olivat Tiilikkajärven kansallispuisto, Kolin kansallispuisto, Ruunaan retkeilyalue ja Puijon luonnonsuojelu- ja virkistysalue.

Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut toimi hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana. Hankeen osatoteuttajana toimi Savon koulutuskuntayhtymä (sakky.fi).

Lieksan kaupungin logo

Päivitetty viimeksi 29.5.2020